Translation Studies and Terminology

  Projekt: Forskningsutvärdering 2011

  Projektinformation

  Beskrivning (abstrakt)

  TraST-forskargemenskapen är en forskargrupp som belönats med 270 000 €/4 år (1.1.2013–31.12.2016) som resultat av den internationella evalueringen av forskningen och doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet 2005–2010. Forskargruppen består av forskare från Institutionen för moderna språk och Finska, finskugriska och nordiska institutionen.

  Karakteristiskt för forskning inom översättningsvetenskap och terminologi är att den bygger på samhällelig relevans och växelverkan. Inom översättningsforskningen har forskarna därför ett tvärvetenskapligt samarbete med experter inom andra discipliner, t.ex. juridik, marinvetenskap, miljövetenskap, teknologi och datavetenskap.

  Översättningsforskningen har en viktig roll i samhället. Översättning och tolkning påverkar det skrivna språket, litteraturen och samhället i sig. Översättning och tolkning är viktiga forskningsområden också med tanke på språkpolitiken, de språkliga rättigheterna och minoritetsspråken. Översättningsforskningen bidrar såväl till kunskaper om olika skrivprocesser som till kvaliteten i texter, inte minst till kommunikationen mellan olika kulturer. Dessa kunskaper kan tillämpas på olika texttyper, t.ex. på dokument, litteratur och multimediala och multimodala texter vilket bidrar till att höja kvaliteten på översättningar vilket i sin tur förbättrar kulturutbytet och ‑exporten på den internationella marknaden. Den teoretiska forskning som bedrivs inom TraST-forskargemenskapen syftar till att utveckla teoretiska modeller och metoder t.ex. inom översättningsteori, semiotik och multimodala texter för tillämpade översättningsvetenskapliga studier. Översättningsforskning behövs också för att säkra den höga kvaliteten på översättarutbildningen.

  Den terminologiska och flerspråkiga forskningen bidrar till att utveckla de översättningsredskap som behövs i dag, t.ex. termbanker och maskinöversättning. Tillämpad terminologisk forskning gagnar disciplinen i fråga eftersom den terminologiska analysen tar fasta på olika begreppssystem och terminologier inom ett ämnesområde.

  TraST-forskargemenskapen samarbetar med andra internationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/01/201331/12/2016

  Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper