Juurten ja mykorritsojen uusiutumisnopeus boreaalisissa metsissä - puulajin, kasvupaikan ja ilmaston merkitys

Projekt: Forskningsprojekt

Sökresultat