Turvemaiden ruostesaostumien koostumus

  • Yli-Halla, Markku (Projektledare)
  • Lötjönen, Timo (Deltagare)
  • Kekkonen, Jarkko (Deltagare)
  • Marttila, Hannu (Deltagare)
  • Virtanen, Seija (Deltagare)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Pohjois-Pohjanmaalla salaojiin kertyy yleisesti rautasakkaa, jota täytyy salaojien toimivuuden ylläpitämiseksi huuhdella pahimmillaan jopa vuosittain. Ruosteongelmat ovat yleisiä turvemailla, joissa turvekerroksen alla on hapanta sulfaattimaata. Kesän kuivuusjaksojen lisääntyminen ilmastonmuutoksen myötä johtaa ruosteongelmien kasvuun. Näiden maiden salaojavesiä on analysoitu ja julkaistu rautapitoisuuksien raja-arvoja, joiden ylittyessä ruostesaostumien syntyminen on todennäköistä. Itse saostumia on Suomessa analysoitu vain ylimalkaisesti. Tässä esitutkimuksessa kerättiin ruostesaostumia ja määritettiin niiden kemiallinen ja mineraloginen koostumus. Kun tiedetään, mistä yhdisteistä on kysymys, voidaan paremmin ennustaa niiden muodostumisen todennäköisyyttä, arvioida saostumisen torjuntatoimia ja saostumien ympäristövaikutuksia ja antaa tarkennettuja ohjeita salaojien huuhtomisesta. Tulokset on julkaistu Salaojayhdistyksen jäsenjulkaisussa, minkä lisäksi tuloksia on sisällytetty tieteellisiin julkaisuihin, ammattilehtiartikkeleihin ja esitelmiin.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/05/201931/12/2021

Vetenskapsgrenar

  • 415 Övriga jordbruksvetenskaper