Projektinformation

Beskrivning

Hanke vastaa OKM:n asettaman Vaativan erityisen tuen ryhmän kehittämisehdotukseen lisätä vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista, lapsen tuen tarpeen tunnistamiseen, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvää osaamista sekä muuta erityispedagogista osaamista opettajien, erityisopettajien ja muiden oppilaan kanssa työskentelevien ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa. TUVET kehittää opettajankoulutusten ja työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista. Vaativa erityinen tuki on pitkäkestoista ja moniammatillista ja se suunnataan oppilaille, joilla on esim.
vakavaa psyykkistä oireilua, kehitysvammadiagnoosi tai monivammaisuutta. Hanke mallintaa ja kokeilee tutkimukseen perustuvia tukiratkaisuja ja kokoaa hyvät pedagogiset ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvät käytännöt. Hanke linkittyy OKM:n valtakunnalliseen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoon eli VIP-verkostoon, jonka kanssa saavutetaan synergiaetuja.
AkronymTUVET
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/201931/12/2021