Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Projektinformation

Beskrivning

Projektissa arvioidaan, minkä laajuista ja luonteista tutkimustiedon käyttö on ja mitä ongelmakohtia siinä esiintyy lainvalmistelun eri vaiheissa ja prosesseissa. Projektin tavoitteena on eritellä hyvin ja huonosti toimivia tutkimustiedon hyödyntämiskeinoja, joista johdetaan kehittämisehdotuksia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/02/201830/04/2019

Finansiering

  • VALTIONEUVOSTON KANSLIA: 150,00 €