Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus - nyt ja tulevaisuudessa

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koulutuslääkäriprojektin toimintaa. Koulutuslääkäriprojektin keskeisenä tehtävänä on vahvistaa koulutuspaikkojen ja yliopiston välistä yhteistyötä, suunnitella erikoistuvan edistymisen seurantaa sekä tukea kouluttajalääkäreitä työssään.

Koulutuslääkäriprojektin yhteydessä on tunnistettu tarve arvioida erikoislääkärikoulutuksen laatua. Kyselytutkimuksen tavoitteena on arvioida CLES (Clinical Learning Environment and Suprvision Evaluation Scale) -viitekehystä mukaillen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen laatua. (Saarikoski, M. (2002): Clinical learning environment and supervision. Development and validation of the CLES evaluation scale.)

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämistyössä. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopisto. Tutkimuksen vastuullisena professorina toimii Kari Reijula.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2022 → …

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa