Utveckling av lexikala och grammatiska kompetenser i invandrarsvenska

Projektinformation

Beskrivning

Fler invandrare söker sig till Sverige och det blir alltmer viktigt att kunna lära ut svenska som andraspråk (eller främmande språk) (L2) på bästa möjliga sätt. Detta betyder att det finns ett större behov än någonsin av att lära ut svenska och att testa kunskapsnivåer i svenska. Dessutom finns det förstås ett behov av att förstå och enas om vad olika nivåer betyder. De senaste åren har sett nya metoder för att studera språkutvecklingen inom L2 bl.a. med hjälp av inlärarkorpusar. För svenska finns det ytterst få sådana studier, men Språkbanken har en inlärarkorpus med uppsatser och en kursbokskorpus (för L2 svenska) som lämpar sig för sådana studier. Texterna i korpusarna är kopplade till det ramverk för språkkvalifikationer som EU antog för ett drygt decennium sedan. I detta projekt vill vi med hjälp av de två korpusarna titta på hur många ord och uttryck som studenter av L2 svenska kan förstå och producera. Hur ändrar sig studenters språk grammatiskt när deras språk utvecklar sig? Hur överensstämmer studenternas utveckling med utvecklingen i kursböckerna? Projektet kommer även att bidra med kunskap kring hur vi undervisar vokabulär och grammatik i L2 svenska utifrån vår studie av textbokstexter. Vi har dessutom förhoppningar om att kunna se hur inlärningsmönstren påverkas av läroböckerna och hur de faktiska inlärningsmönstren i korpusarna överensstämmer med tidigare konstaterade inlärningsgångar inom andraspråksforskning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/201831/12/2020

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond: 564 000,00 €

Forskningsresultat

LEGATO: A flexible lexicographic annotation tool

Alfter, D., Lindström Tiedemann, T. & Volodina, E., 2019, 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa): Proceedings of the Conference. Hartmann, M. & Plank, B. (red.). Linköping: Linköping University Electronic Press, s. 382–388 7 s. (Linköping Electronic Conference Proceedings; nr. 167)(NEALT Proceedings Series; nr. 42).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Lärka: From Language Learning Platform to Infrastructure for Research on Language Learning

Alfter, D., Borin, L., Pilán, I., Lindström Tiedemann, T. & Volodina, E., 2019, Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2018, Pisa, 8-10 October 2018. Linköping: Linköping University Press, 14 s. (Linköping Electronic Conference Proceedings).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Working together towards an ideal infrastructure for language learner corpora

Stemle, E. W., Boyd, A., Jansen, M., Lindström Tiedemann, T., Mikelić Preradović, N., Rosen, A., Rosén, D. & Volodina, E., 2019, Widening the Scope of Learner Corpus Research: Selected Papers from the Fourth Learner Corpus Research Conference. Abel, A., Glaznieks, A., Lyding, V. & Nicolas, L. (red.). Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, (Corpora and Language in Use).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Aktiviteter

  • 9 !!Oral presentation
  • 5 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 1 Typer av övriga aktiviteter - Övrigt

Halvvägsrapportering till Riksbankens jubileumsfond

Therese Lindström Tiedemann (Deltagare)
20 sep 2020

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Svenskans beskrivning

Therese Lindström Tiedemann (Talare: Presentation)
9 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Prepositionernas frekvens i L2 svenska – utvecklingen över CEFR-nivåer

Therese Lindström Tiedemann (!!Speaker)
9 maj 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation