Projektinformation

Beskrivning

Projektet innnbär att under läsåren 2018-2022 hålls varje år tre kurser vid avdelningen för ekonomi och att samtidigt i viss mån jobba med forskning. Kurserna som undervisas är följande:

1. YET-222 5 sp en intensivkurs om ledarskap, beslutsfattande, målstyrning och kreativitet sp.

2. YET-223 5 sp Aktuella lantbruksekonomiska frågor. Beslutsfattande och kreativ problemlösning.

3. EKM-111 Kvalitativa metoder 5 sp
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum15/08/201814/08/2021

Vetenskapsgrenar

  • 4111 Jordbruksvetenskap
  • företagsekonomi
  • 512 Företagsekonomi