Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen on Suomen luomualan kehityksen keskeisimpiä lähtökohtia. Hankkeen avulla Suomen luomutoimijoiden osaamisen ja tiedon taso kasvaa ja kehittyy.

Hanke jakautuu neljään osahankkeeseen:

1. Luomututkimusohjelma elinkeinoelämän tarpeita palvelemaan
• elinkeinoelämä, luomuyrittäjät, rahoittajat sekä tutkimuslaitokset ja yliopistot
• vastuutahona Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, ETM Jaakko Nuutila

2. Luomuasiantuntijoiden koulutuspilotti
• jalostusketjun toimijat, ruokapalveluiden tarjoajat ja luomualan opettajat
• vastuutahona Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n Energia- ja ympäristötekniikan laitos (MAMK), koulutusjohtaja Matti Kilpiäinen

3. Luomukoulutusten ja -oppimateriaalien tietopankki
• luomualan koulutuksen tarjoajat, kaikki luomualan toimijat
• vastuutahona Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, MMM Ritva Mynttinen

4. Verkon käytön kehittäminen Luomua lisää -hankekokonaisuudessa
• Luomua lisää -hankekokonaisuuden toimijat ja osallistujat
• vastuutahona Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, MMM Harri Hakala

Osahankkeiden toiminta ja tulokset julkaistaan sekä luomu.fi-sivustolla että osatoteuttajien omia julkaisukanavia ja mediaa hyödyntämällä. Hankkeen tulokset jäävät ja vakiintuvat luomualan toimijoiden käyttöön.

Hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (koordinaattori), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteishanke. Näistä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja MTT kuuluvat 2.12.2012 perustettuun Luomuinstituuttiin.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201330/06/2014