Uutta luova asiantuntijuus – toimintamallien kehittäminen opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutuksen linkittämiseen

Projektinformation

Beskrivning

Hankkeen tavoitteena on systeemiseen ajatteluun sekä tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuvien toimintamallien kehittäminen. Toimintamallien tarkoituksena on opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutuksen linkittäminen vertaisoppimista hyödyntäen. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: 1) Asiantuntijuusverkostot ja uusi opettajuus, 2) Koulukokeilut ja 3) Joustava kaksoiskelpoisuus. Työpaketeissa 1 ja 2 yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden, koulujen, opetustoimien sekä muiden tahojen yhteistyönä kehitetään ilmiölähtöisiä elinikäistä oppimista tukevia malleja, joissa hyödynnetään hybridejä oppimisympäristöjä ja eri tieteenalojen pedagogista asiantuntemusta. Keskiössä on oppimista ja opetustyötä läpileikkaavia teemoja, mm. monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, tutkiva työote, kollegiaalinen yhteistyö, oppilaiden motivaatio, käyttäytyminen ja kiinnittyminen, vuorovaikutus ja digitaalisuus sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö. Hankkeessa uudistetaan opettajien tutkinto- ja täydennyskoulutusta sisällöllisesti ja rakenteellisesti. Hanke on monitieteinen ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopistot. Hankkeen yhteistyöyliopistot ovat Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto sekä Tampereen yliopisto.
Kort titelULA
AkronymULA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201731/12/2020