Uutta luovat monialaiset oppimiskokonaisuudet

Projektinformation

Beskrivning

Uutta luovat monialaiset oppimiskokonaisuudet - koulutuskokonaisuus ohjaa perusopetuksen opettajia suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöllisiä laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimista tukevia oppimiskokonaisuuksia. Opettajia tuetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja jaetun asiantuntijuuden hyödyntämisessä ohjaamalla heitä työskentelemään tiimeinä ja osallistamaan oppilaita oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun. Koulutuskokonaisuus tukee siten opettajia toteuttamaan oppiainerajoja rikkovia ja digitaalista teknologiaa monipuolisesti hyödyntäviä kokonaisuuksia. Koulutuskokonaisuus rakentuu kolmesta lähijaksosta ja yhdestä etäjaksosta. Koulutuskokonaisuuden aikana opettajat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteistyössä kollegan ja oppilaiden kanssa koulussa sekä jakavat ja vertaisarvioivat etäjaksojen aikana kokemuksiaan blogin ja sosiaalisen median avulla.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/05/201731/12/2018