Beskrivning

VISIOT-hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää laaja-alaisen osaamisen opettamista ja oppimista tukevia menetelmiä viidennen sukupolven teknologioiden avulla. Viidennen sukupolven teknologiat mahdollistavat arkipäiväisten esineiden kytkemisen esineiden internettiin (Internet of Things = IoT) sekä kokonaan uudenlaiset virtuaalitodellisuuteen (Virtual Reality= VR) ja lisättyyn todellisuuteen (Augmented Reality=AR) perustuvat käyttöliittymät. Tavoitteena on innovatiivisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan avulla löytää tapoja opettaa ja oppia laaja-alaista osaamista esineiden internetin (osatavoite 2) sekä virtuaalitodellisuuden (osatavoite 3) avulla ja tarkastella näiden tuloksia kokonaisvaltaisesti laaja-alaisen osaamisen ja koulun toiminnan kehittämisen näkökulmista (päätavoite 1).

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/05/201731/12/2018