VYR Kolora - kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektissa tutkitaan kolloidien merkitystä radionuklidien kuljettajina arvioitaessa käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Tutkimuksessä selvitetään: 1) kolloidien irtautumista loppusijoitustilan eri materiaaleista, testataan erilaisia kolloidien karakterisointimenetelmiä ja arvioidaan muodostuvien kolloidien ominaisuuksia sekä stabiilisuutta, 2) radionuklidien kiinnittymistä kolloideihin ja sorption reversiibeliyttä kokeellisesti sekä mallituksen avulla, 3) kolloidieihin kiinnittyneiden radionuklidien kulkeutumista ja pidättymistä kallioraossa kolonni- ja blokkikokein ja verrataan tuloksia radionuklidien kulkeutumiseen ilman kolloidien läsnäoloa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum19/03/201030/04/2015

Finansiering

  • Unknown funder