Wellbeing and Social Change: Body, Personhood and Care in Post-Soviet Cuba

Projektinformation

Beskrivning

Nykyiset väestörakenteessa, elintavoissa ja maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset tuovat arvaamattomia muutoksia tavallisten ihmisten jokapäiväiseen hyvinvointiin. Tämä tutkimus tarkastelee rakennemuutoksien ja yksilöiden hyvinvoinnin välistä suhdetta etnografisesti tutkimalla tavallisten ihmisten käsityksiä ruumiista, minuudesta ja huolenpidosta nyky-Kuubassa, jossa on parhaillaan käynnissä laajamittaisia yhteiskunnallisia mullistuksia. Hyvinvointi käsitetään tutkimuksessa emotionaaliseksi ja ruumiilliseksi, henkilökohtaiseksi ja sosiaalisesti määritellyksi, kulttuurisesti rakentuneeksi ja historiallisesti muuttuvaksi kokemukseksi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten muutosten vaikutuksista tavallisten ihmisten hyvinvointiin. Tutkimus lähestyy hyvinvointia antropologisesti keskittyen ihmisten arkielämän kokemuksiin mutta huomioi myös suurimittaiset, globaalit ja paikalliset, hyvinvointiin vaikuttavat rakenteet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201631/08/2019