Projektinformation

AkronymYLLI
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/202031/12/2022

Finansiering

  • Ympäristöministeriön asettama lähiöohjelma: 1 034 000,00 €

Vetenskapsgrenar

  • 1171 Geovetenskaper
  • 519 Socialgeografi och ekonomisk geografi
  • 315 Gymnastik- och idrottsvetenskap
  • 5200 Övriga samhällsvetenskaper