Yhteisötasolla tapahtuvan diabeteksen ehkäisyn (FIN-D2D) kustannusvaikuttavuus

Projektinformation

Beskrivning

Hankkeessa tutkitaan yhteisötasoisen 2-tyypin diabeteksen ehkäisyn kustannusvaikuttavuutta. Viidessä sairaanhoitopiirissä on seulottu diabeteksen riskissä olevat henkilöt, heihin on kohdistettu elintapoja muokkaava interventio diabeteksen puhkeamisen ehkäisemiseksi. Kolmen vuoden ajan on seurattu diabeteksen puhkeamista näillä henkilöillä, heidän elämänlaatunsa kehitystä sekä heidän terveys- ja sosiaalipalvelujen käytöstään syntyneitä kustannuksia.
Vastaavat tiedot on kerätty muualta maasta vuoden 2002 FINRISK-tutkimuksessa löydetyistä riskihenkilöistä, jotka eivät ole olleet samalaisen intervention piirissä. Vertaamalla ryhmien välisiä eroja diabeteksen puhkeamisessa, elämänlaadussa ja kustannuksissa tehdän päätelmiä ehkäisyn kustannusvaikuttavuudesta.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/200931/12/2012

Vetenskapsgrenar

  • 314 Hälsovetenskap
  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa