Young Citizens in the Age of Polarization. Ethnographic and Big Data Based Study of Engagement, Participation, and Marginalization in 2010s Finland (Nuorten poliittinen kansalaisuus eriarvoistumisen aikakaudella. Etnografiseen ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus osallistumisesta, polarisaatiosta ja marginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa.)

Sökresultat