Yrittäjämäisyys palveluyritysten asiakastyössä

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektissa keskitytään toimittaja- ja asiakasyritysten väliseen asiakassuhteeseen ja siinä ilmenevään yrittäjämäiseen toiminta-asenteeseen. Projekti tuottaa tietoa siitä, miten palveluyritysten asiakastyössä tunnistetaan asiakasyritysten tarpeita ja kehitetään niitä innovatiivisesti, proaktiivisesti ja hallituin riskein eteenpäin. Tutkimuksen aineistona ovat palvelu- ja asiakasyritysten väliset tarvekartoitus- ja myyntineuvottelut sekä näihin neuvotteluihin osallistuneiden palvelu- ja asiakasyritysten edustajien haastattelut. Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti asiakas- ja myyntityön kehittämisessä, mutta myös laajemmin strategiatyössä sekä yrityksen kilpailuedun määrittämisessä.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201030/04/2011

Finansiering

  • Tekes: 58 750,00 €

Vetenskapsgrenar

  • 5144 Socialpsykologi