Sök publikationer

Sök koncept
Valda filter
Antologi eller special utgåva

Näkökulmia Latinalaisen Amerikan tutkimukseen

Teivainen, T., 1992, Helsinki: University of Helsinki, Ibero-American Center. 81 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Näkökulmia mediakasvatukseen

Kynäslahti, H. (red.), Kupiainen, R. (red.) & Lehtonen, M. (red.), 2007, Helsinki: Mediakasvatusseura. 159 s. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; nr. 1/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Näkökulmia metsäalan sosiaaliseen kestävyyteen ja sen tulevaisuuteen

Saastamoinen, O. (red.), Donner-Amnell, J. (red.) & Rantala, T. (red.), 2006, Joensuu: Joensuun yliopisto. 139 s. (Tiedonantoja / Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta; nr. 168)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Näkökulmia näköpulmiin: Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi

Kiviranta, T. (red.), Eronen, U. (red.), Heikkinen, E. (red.), Miinalainen, I. (red.) & Tervo, A. (red.), 2008, Oulu: Tervaväylän koulu. 144 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Näkökulmia näkövammaisten opetukseen

Takala, M. (red.) & Kontu, E. (red.), 2006, Jyväskylä: PS-kustannus. 258 s. (Opetus 2000)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Näkökulmia tuloksellisuustarkastukseen

Ahonen, P. (red.), Turtiainen, M. (red.), Nurminen, J. (red.), Kalijärvi, T. (red.) & Oksanen, T. (red.), 2010, Helsinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto. 111 s. (Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen: Ainedidaktisia tutkimuksia 1

Tainio, L. (red.), Juuti, K. (red.), Kallioniemi, A. (red.), Seitamaa-Hakkarainen, P. (red.) & Uitto, A. (red.), 2011, Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. 223 s. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia ; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla

Isopahkala-Bouret, U. (red.) & Rantanen, T. (red.), 2010, Vantaa: Laurea University of Applied Sciences. 198 s. (Laurea ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; nr. 71)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi: Suomi kehityksen kiinniottajana

Koponen, J. (red.) & Saaritsa, S. (red.), 2019, Helsinki: Gaudeamus. 463 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Näytös vailla loppua: teatterin ja tanssin vuosi 2005

Korhonen, K. (red.) & Tanskanen, K. (red.), 2005, Helsinki: Like. 202 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Obshchestvo i pravo: issledovatel’skie perspektivy

Kondakov, A. (red.), 2015, The Centre For Independent Social Research. 384 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång
Fil

Obstacles and solutions in use of local and organic food

Kakriainen, S. (red.), 2005, Uppsala: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU. 95 s. (Ekologiskt landbruk; nr. 44)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Očerki po istorii izučeniâ ètnografii Komi

Smetanin, A. F. (red.) & Survo, A. (red.), 2007, Syktyvkar: Kola. 349 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Odottavan äidin käsikirja

Sariola, A-P. (red.), Nuutila, M. (red.), Sainio, S. (red.), Saisto, T. (red.) & Tiitinen, A. (red.), 2014, 1. p. red. Helsinki: Duodecim. 434 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Off Screen - On Screen: The Deflected Gaze in Oliver Whitehead's Films

Johansson, H., 2007, Espoon taide- ja tietotekniikkakeskus Cartes. 4 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Off Screen - On Screen. Oliver Whiteheadin elokuvien sivuun kääntynyt katse

Johansson, H., 2007, Espoon taide- ja tietotekniikkakeskus Cartes. 4 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Off skene

Björklöv, J., Kalha, H., Kudel, S., Lehtinen, S. & Valokuvataiteilijoiden liitto, 2002, [Helsinki]: Valokuvataiteilijoiden liitto.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Of god(s), trees, kings, and scholars: Neo-Assyrian and related studies in honour of Simo Parpola

Luukko, M. (red.), Svärd, S. (red.) & Mattila, R. (red.), 2009, Helsinki: Finnish Oriental Society. 503 s. (Studia Orientalia; nr. 106)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Of God(s), Trees, Kings, and Scholars: Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola

Luukko, M. (red.), Svärd, S. S. (red.) & Mattila, R. A. (red.), 2009, Helsinki: Finnish Oriental Society. (Studia Orientalia)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Ohjaus ammattina ja tieteenalana, osa III. Ohjauksen välineet.

Onnismaa, J. (red.), Pasanen, H. (red.) & Spangar, T., 2004, PS-kustannus. 304 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Ohjaus ammattina ja tieteenalana, osat I-II.

Onnismaa, J. (red.), Pasanen, H. (red.) & Spangar, T. (red.), 2000, Jyväskylä: PS-kustannus. 680 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Ohjaussuhteen ja -prosessin sosiaalipsykologiaa: Soveltavan sosiaalipsykologian päivän alustuksia, 23.11.1984

Ahokas, M. (red.) & Pirttilä-Backman, A-M. (red.), 1985, 83 s. (Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen monisteita; nr. 1/1985)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Ohjeita pro gradu-tutkielman tekijöille

Brommels, M., Laamanen, R. & Watka, H., 1995, Helsinki: Yliopistopaino. 18 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittäminen oikeusturvakeinona: oikaisuvaatimustoimikunnan mietintö

Skog, T. (red.) & Oikaisuvaatimustoimikunta, 2008, [Helsinki]: Oikeusministeriö. 180 s. (Komiteanmietintö; nr. 2008:4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeuden kaleidoskooppi: kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta

Tolonen, H. (red.), Tuori, K. (red.) & Nuotio, K. (red.), 2008, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 423 s. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja; nr. n:o 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia: juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta

Havansi, E. (red.), Koulu, R. (red.) & Lindfors, H. (red.), 2007, [Helsinki]: COMI Edita. 611 s. (Conflict management)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta

Koulu, R. (red.), Havansi, E. (red.) & Lindfors, H. E. (red.), 2007, Helsinki: Edita Publishing.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa

Saari, J. (red.) & Yeung, A. B. (red.), 2007, Helsinki: Gaudeamus. 328 s. (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia; nr. nro 63)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeuden perusteokset. Rikosoikeus

Lappi-Seppälä, S. T., Hakamies, K., Koskinen, P., Majanen, M., Melander, S., Nuotio, K., Nuutila, A-M., Ojala, T. & Rautio, I., 2009, Werner Söderström Osakeyhtiö. 1550 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Oikeuden tekstit diskursseina

Niemi-Kiesiläinen, J. (red.) & Karma, H. (red.), 2006, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 215 s. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja; nr. n:o 13)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeuden tuolla puolen

Ervasti, K. & Meincke, N., 2002, Helsinki: Kauppakaari. 480 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Oikeus

Klockars, K. (red.), Niiniluoto, I. (red.) & Rolin, K. (red.), dec 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto, teoreettisen filosofian ja filosofian (ruotsinkiel.) sekä käytännöllisen filosofian oppiaineet. 363 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; nr. 33)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeus: Teemanumero: oikeushistoria

Korpiola, M. M., dec 2011, 1 red. Helsinki: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry. 112 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeus, kieli ja kritiikki

Hirvonen, A. J. (red.) & Tuori, K. (red.), 1990, Helsinki: Helsingin yliopisto. 235 s. (Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja; nr. D:9)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Oikeus, tieto ja viesti. Viestintäoikeuden vuosikirja 2015

Korpisaari, P. H. (red.), 15 maj 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. 297 s. (Forum iuris)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeus ja antropologia: [Oikeus-lehden erikoisnumero]

Tuori, K. (red.) & Sorainen, A. (red.), 2007, Helsinki: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry. 128 s. (Oikeus; nr. 2007 : 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeus ja kritiikki

Siltala, R. (red.) & Kolehmainen, E. (red.), 2009, Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 307 s. (Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeus ja kritiikki 3. Kohteena Juha Karhun Uusi varallisuusoikeus

Lohi, T. & Mikkilä, J. S., 2012, Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 330 s. (Forum iuris)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeus ja politiikka: filosofisia esseitä

Nuotio, K. (red.) & Gylling, H. A. (red.), 2007, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 229 s. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja; nr. n:o 18)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen: Ihmisoikeuksien murroksesta kansainväliseen vuorovaikutukseen

Heinonen, T. (red.) & Lavapuro, J. (red.), 2012, 1. red. Vantaa: Suomalainen lakimiesyhdistys. 333 s. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja; nr. 23)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeustiede - Jurisprudentia: Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. 45, 2012

Lohi, T., 2012, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 393 s. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisu; vol. 45)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeustiede - Jurisprudentia 2010

Lohi, T., 2010, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 343 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeustiede - Jurisprudentia 2011

Lohi, T., 2011, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 405 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeustiede - Jurisprudentia 2013

Lohi, T., 2013, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 311 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeustiede - Jurisprudentia 2014

Lohi, T., 2014, Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 413 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oikeustiede Suomessa 1900-2000

Kangas, U. (red.), 1998, Helsinki: Werner Söderström lakitieto. 547 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva