Sök publikationer

Sök i allt innehåll

Filter för Publikationer

Sök koncept
Valda filter
1948

Yleisiä näkökohtia asutuskeskusten terveydenhoitotyöstä

Lojander, W., 1948, I : Maalaiskunta : Maalaiskuntien Liiton äänenkannattaja. 27, s. 201-205 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1949

Om A-vitaminhalten i levern och inverkan av särskilda behandlingssätt därpå

Lojander, W. & Niinimäki, V., 1949, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 30, s. 113-118 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Rakennuslautakunnista sekä terveydenhoitotyöstä maalaiskunnissa

Lojander, W., 1949, I : Maalaiskunta : Maalaiskuntien Liiton äänenkannattaja. 28, s. 322-324 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1950

Om undervisningen i hygien för medicine kandidater och dess utveckling i Finland

Lojander, W., 1950, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 31, s. 85-95 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1951

Avfallsdiket - för den glest befokade landsbygden

Lojander, W., 1951, I : Hygienisk Revy. 40, s. 242-244 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Lojander-suku

Lojander, W. & Soininvaara, H., 1951, Uusi sukukirja 2. Helsinki, s. 449-463 (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Vesianalyysistä ja sen nitriittimäärityksissä huomioonotettavia näkökohtia

Lojander, W. & Niinimäki, V., 1951, I : Suomen kemistilehti. 24, s. 263-265 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Virkalääkärikoulutuksesta

Lojander, W., 1951, I : Suomen lääkärilehti. 6, s. 355-359 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1952

Iakttagelser av desinsektion utförd under femårsperioden 1947-1951 i Helsingfors

Lojander, W. & Väisänen, Y., 1952, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 33, s. 287-292 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Maalaiskuntiemme terveydenhoidollisista olosuhteista

Lojander, W., 1952, I : Duodecim. 68, s. 483-503 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Om utbildning av tjänsteläkare

Lojander, W., 1952, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 33, s. 198-203 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yliopiston hygieenisen laitoksen opetus- ja tutkimustoiminnan tehostamisesta

Lojander, W., 1952, I : Suomen lääkärilehti. 7, s. 525-535 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1954

Maidon lämmityksen vaikutuksista lähinnä sen C-vitamiinipitoisuuteen

Lojander, W., 1954, I : Duodecim. 70, s. 837-846 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1955

Drunkningsdöden en viktig befolkningspolitisk fråga

Lojander, W., Carpen, I. & Carpen, E., 1955, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 35, s. 148-155 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Juomavesi, likavesi ja jätteet hygieenis-epidemiologisena kysymyksenä

Lojander, W., 1955, I : Suomen lääkärilehti. 10, s. 505-517 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1956

Om polion i Finland 1953-1955

Lojander, W. & Pätiälä, R., 1956, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 37, s. 188-194 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1957

Eräitä kansanterveystyöhön liittyviä näkökohtia

Lojander, W., 1957, I : Suomen lääkärilehti. 12, s. 544-551 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Tautien kansantaloudellisesta merkityksestä kuolinsyytilastojen valossa

Lojander, W. & Mattila, A., 1957, I : Duodecim. 73, s. 545-546 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Terveydenhuollon kehittämisestä ja alan lääkärikoulutuksesta maassamme

Lojander, W., 1957, I : Suomen lääkärilehti. 12, s. 647-754 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1958

Terveydenhoidolliset näkökohdat vedenhankinnassa

Lojander, W., 1958, I : Suomen lääkärilehti. 13, s. 957-962 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1959

Communications from the department of Hygiene, University of Helsinki 1935-1959

Lojander, W., 1959, Helsinki. 45 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Keskeisiä terveydenhoidollisen toiminnan kohteita 1.

Lojander, W., 1959, I : Suomen lääkärilehti. 14, s. 1379-1387 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Keskeisiä terveydenhoidollisen toiminnan kohteita 2.

Lojander, W., 1959, I : Suomen lääkärilehti. 14, s. 1453-1466 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Om korrelationen mellan bostadsförhållandena och vissa sanitära frågor

Lojander, W., Mattila, A. & Palmen, S., 1959, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. 40, s. 25-37 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Terveydenhoidollisesta lääkärinkoulutuksesta sekä valistustoiminnasta Neuvostoliitossa

Lojander, W., 1959, I : Suomen lääkärilehti. 14, s. 1061-1069 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Terveydenhoidolliset näkökohdat ja viemäröinti

Lojander, W., 1959, I : Suomen lääkärilehti. 14, s. 711-719 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1960

En jämförelse mellan de vanligaste byggnadsmaterialens värmeledningstal och dera förmåga att absorbera gammastrålning

Lojander, W., Mattila, A. & Wendt, G., 1960, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. XLI, 6, s. 197-198 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1961

Hygieniaa kautta aikojen

Lojander, W., 1961, I : Helsingin lääkärilehti. 2, s. 40-41 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Olika byggnadsmaterials förmåga att absorbera värme och radioaktiv strålning

Lojander, W., Mattila, A., Rosendahl, K. & Wendt, G., 1961, I : Nordisk Hygienisk Tidskrift. XLII, s. 221-228 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Om läkarutbildning i allmän hälsovård och därmed anknutna problem

Lojander, W., 1961, I : Suomen lääkärilehti. 16, s. 1833-1840 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Virkalääkärin palkkaus- ja koulutuskysymyksestä

Lojander, W., 1961, I : Suomen lääkärilehti. 16, s. 297-299 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1962

Kieli ajatteluttaa ja teettää

Hakulinen, A., 1962, I : Suomalainen Suomi. s. 288-290 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång
Fil

Teaching of hygiene at the university of Helsinki and questions closely associatet with it

Lojander, W., 1962, I : Annales Hygieniae et Medicinae Socialis Fenniae. 1, s. 132-144 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

The measurement of beta-radiation in certain waters and foodstuffs

Lojander, W. & Rosendahl, K., 1962, I : Annales Hygieniae et Medicinae Socialis Fenniae. 1, s. 123-131 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Uber das Vorkommen von Influenza, Infectio Acuta und Pneumonie Sowie Tonsillitis Acuta und Scarlatina in Finnland in den Jahren 1950-1961

Liedes, M., Lojander, W. & Mattila, A., 1962, I : Annales Hygieniae et Medicinae Socialis Fenniae. 1, s. 37-85 48 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1963

Uber das Vorkommen von Gastroenteritis und Polio in Finnland in den Jahren 1950-1962

Liedes, M., Lojander, W. & Mattila, A., 1963, I : Annales Hygieniae et Medicinae Socialis Fenniae. 2, s. 3-18 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1965

Öölanti, kukkien ja lintujen saari

Stjernberg, T., 1965, I : Suomen luonto. 26, 2, s. 114-116 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1966

Imeväiskuolleisuuden kuvaamisesta

Mattila, A. & Wasz-Höckert, O., 1966, I : Aesculapius. 14, s. 11-15 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Jokelan asutusalueella suoritettu kaivovesien tutkimus

Backman, AL., 1966, I : Maalaiskunta : Maalaiskuntien Liiton äänenkannattaja. 45, s. 655-657 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Ottolapsiksi tarjottavat lapset

Juusela, A. & Kantero, RL., 1966, I : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 4, s. 5-16 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Ottolapsitutkimuksesta lääketieteellisenä kysymyksenä

Rantasalo, I., 1966, I : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 4, s. 1-3 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Polymorphism of the glycogen synthase gene in hypertensive and normotensive subjects

Schalin-Jäntti, C. B. M., Nikula-Ijäs, P. I. H., Huang, X., Lehto, M., Knudsen, P., Syvänne, M., Lehtovirta, M. T., Tikkanen, T., Tikkanen, I. & Groop, L. C., 1966, I : Hypertension. 1996/27, 1, s. 67-71 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Rotuongelmamme

Suonoja, L., Mustajoki, P. & Pantzar, T., 1966, I : Medisiinari. 30, s. 35-41 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sairaalankäytön kokonaismäärän vaikutuksesta potilasaineistoon

Väänänen, I., Härö, AS., Vauhkonen, O. & Mattila, A., 1966, I : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 4, s. 197-225 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Standardoinnista eräiden demografisten tunnuslukujen vertailussa

Liedes, M. & Mattila, A., 1966, I : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 4, s. 109-119 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Tod in der Sauna nach Einnahme von Chinin und Alkohol

Laiho, K., Isokoski, M. & Alha, A., 1966, I : Archives of Toxicology. 21, s. 352-354 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1967

Apossible association between maternal virus infections and stillbirths

Aho, K., Cantell, K., Hjelt, L. & Rantasalo, I., 1967, I : Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. 19, suppl. 95, s. 98 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Kotimaiset kalat sopivat akvaarioon

Lehtonen, H., 1967, I : Metsästys ja kalastus.. 6, s. 273-275

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten