Sök publikationer

2016

Yhdestä ovesta

Virta, S., Nykänen, S-A., Ruokonen, M. & Näivä, T., 2016, I : Sairaanhoitaja. 89, 3, s. 28-33 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Yhdistävä ja erottava siniristi

Tepora, T. V. K., 2016, Mitä Missä Milloin 2017. Helsinki: Otava, Vol. 67. s. 214–221 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Yhdysvaltalainen clinical social work kulttuurisena ilmiönä

Tapola-Haapala, M., 11 feb 2016, Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Jäppinen, M., Metteri, A., Ranta-Tyrkkö, S. & Rauhala, P-L. (red.). Tallinna: United press global, 20 s. (Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja; vol. 2016).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Yhteinen liike, yhteinen kohde - vuorovaikutuksen tutkimusta liikenteessä ja luonnossa

Rauniomaa, S. M. M., 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 31.3.-1.4.2016. Loukusa, S., Hautala, T., Kääntä, L. & Suvanto, A. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, s. 20–29 ( Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 48).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Yhteinen vihollinen, yhteinen etu: sotavankien luovutukset ja vaihdot Suomen ja Saksan välillä jatkosodan aikana

Suolahti, I., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 434 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Yhteisetu-osuuskunta: joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle

Rantanen, M. M., Klen, T. T. O. & Henry, H. C. K., 2016, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 53 s. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; nr. 159)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Yhteishaku ja ylioppilaskirjoitukset olisi järkevää yhdistää

Huotilainen, M., 8 jul 2016, I : Helsingin Sanomat. 2016, 8.7.2016, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ratkaisuksi maaseudun palvelutuotantoon

Lähdesmäki, M. R., jan 2016, I : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän blogi. 18.1.2016, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto

Holopainen, M. A., 2016, I : Kirjastolehti. 4/2016, s. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä maaseudulla - kylä palveluiden tuottajana

Rinne-Koski, K. M., 2016, I : Ruralia. 2016, 2, s. 6-7 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteiskuntaluokat 2010-luvulla: [kirja-arvostelu]

Rahkonen, K. S., 2016, I : Tieteessä tapahtuu. 34, 3, s. 77-78 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Yhteiskuntaoppi uusissa opetussuunnitelman perusteissa

van den Berg, M. & Löfström, J., 2016, I : Kleio. 2016, 2, s. 38-40 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Yhteiskuntasopimus, ammattiliitot ja kokemus (epä)oikeudenmukaisuudesta

Kaltiainen, J. P., 14 mar 2016, I : Sosiaalipsykoblogi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteisnavetat ja kokonaisvaltainen johtaminen kilpailukyvyn lähteinä

Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. A. I. & Rajakorpi, J., 2016, Maataloustieteen päivät 2016. Schulman, N. & Helin, J. (red.). Suomen maataloustieteellinen seura, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Öppen tillgång

Yhteisnavettayrittäminen - kilpailukykyinen vaihtoehto yksin yrittämiselle

Ryhänen, M. J. & Sipiläinen, T. A. I., jan 2016, I : Maaseudun Tulevaisuus.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteistoiminnalliset työtavat - luonteva tapa toteuttaa tutkimuksellisuutta

Lavonen, J. & Juuti, K., 2016, Ympäristöoppia opettamaan. Juuti, K. (red.). Jyväskylä: PS-kustannus

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Yhteistä pohjaa rakentamassa

Näreaho, L. J., 2016, I : Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta..

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteisöllinen, tutkiva akateemisuus ja siihen oppiminen

Karlsson, L. & Heikkinen-Jokilahti, K., 2016, Publications of the University of Eastern FinlandReports and Studies in Education, Humanities, and Theology: Taitoa, taidetta ja teknologiaa - kohti uutta opettajankoulutuksen mallia. Heikkinen, J., Juvonen, A., Mäkitalo-Siegl, K., Nygren, H. & Tossavainen, T. (red.). Grano Oy, s. 3-17 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Yhteisöllinen oppiminen draaman suunnitteluprosessissa

Stenberg, P-R. & Nygren, H., 2016, Taitoa, taidetta ja teknologiaa - kohti uutta opettajankoulutuksen mallia. Heikkinen, J., Juvonen, A., Mäkitalo-Siegl, K., Nygren, H. & Tossavainen, T. (red.). Joensuu: Itä-suomen yliopisto, Vol. 2016. s. 69-80 12 s. (Publications of the University of Eastern Finland: reports and studies in education, humanities, and theology; vol. 2016, nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Yhteisöllistä katupartiointia

Kalliokoski, T. S., 2 feb 2016, I : Sosiaalietiikka.fi-blogi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yhteisöllisyyden käsitteen merkitykset ja kirkon yhteisöllisyyden muutos

Kalliokoski, T. S., 17 jun 2016, Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko. Hytönen, M., Ketola, K., Salminen, V-M., Sohlberg, J. & Sorsa, L. (red.). Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, Vol. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 124. 19 s. 6. (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; nr. 124).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

yhteisön monikielisyys

Laitinen, L., 9 dec 2016, I : Tieteen termipankki.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Yhteisön voimaa: Käännöstutkijan ryhmiä ja verkostoja tiedeyhteisöstä tietoyhteisöön

Hartama-Heinonen, R. L. A., 12 apr 2016, MikaEL: Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies. Hartama-Heinonen, R., Kivilehto, M. & Ruokonen, M. (red.). Helsinki: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Vol. 9. s. 5-17 13 s. (MikaEL).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Yhtiön johdon oikeudesta puuttua osakkeenomistajien väliseen valtataisteluun

Villa, S. A., 1 mar 2016, Oikeuden ja talouden rajapinnassa: Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Mylly, U-M., Nyström, P. & Viinikka, T. (red.). Helsinki: Edita, s. 331-342 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Yhtiöstä opettaja? systeemiteoreettinen tulkinta ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä

Linna, J., 2016, Helsinki: University of Helsinki. 228 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

Öppen tillgång

Yhä useampi mies vastustaa tyttöjen ympärileikkausta

Väkiparta, M., 2016, I : Afrikan Sarvi. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

YK:n päätöslauselma on Obaman joululahja maailmalle

Juusola, H., 29 dec 2016, I : Lähi-itä NYT blogi .

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yksikin alkoholiannos päivässä lisää kuolemanvaaraa

Sipilä, P., Rose, R. J. & Kaprio, J., 2016, I : Duodecim. 132, 1, s. 87 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Yksilö energiapolitiikan keskiössä – aurinkoenergian sääntelystä Suomessa

Talus, K. P., Penttinen, S-L., Aalto, P., Harsia, P., Holttinen, H. & Järventausta, P., 2016, EL-TRAN konsortio. 3 s. (EL -TRAN analyysi; nr. 3/2016)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Yksilöimismenetelmä

Tornberg, I. M., 2016, Tieteen kansallinen termipankki (TTP) : Oikeustiede.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

yksilön monikielisyys

Laitinen, L., 9 dec 2016, I : Tieteen termipankki.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

"Yksi meidän tyttö" - osallisena integroidussa erityisryhmässä

Syrjämäki, M., 2016, I : Sveojen kiemurat . 2016, 1, s. 7-9 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Yksinasuvien kulutus

Peura-Kapanen, L. H., 2016, Yksin kaupungissa . Väliniemi-Laurson, J., Borg, P. & Keskinen, V. (red.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 173-182 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Yksin ei voi sopia

Siltala, J., 3 jun 2016, I : PAM-lehti. 7, s. 13 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yksinäisyys ja elämänkulku: Laadullinen seurantatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä

Tiilikainen, E., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 213 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

Öppen tillgång
Fil

Yksinäisyys ja eristäytyminen

Routasalo, P., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 418-423 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Yksinäisyys mielen rakenteissa

Lagus, K. H. & Honkela, T. U., 22 sep 2016, Yksinäisten Suomi. Saari, J. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 273-296

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Yksityinen käänne: kehitysrahoituksen uusi instrumentalismi

Ylönen, M. V. S., 2016, I : Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 58, 1, s. 69–79 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Yksityisyysparadoksi

Pantzar, M., 24 jan 2016, I : Kauppalehti.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Yleisoirein alkava lastenreuma

Kröger, L. & Lahdenne, P., 2016, Lastentautien päivystyskirja. Korppi, M., Kröger, L., Rantala, H. & Niinikoski, H. (red.). 3. uud. p. red. Helsinki: Duodecim, s. 223-225 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Yleisprotestantismin viimeiset päivät. Kirkko, sekularisaatio ja kristinuskon tulevaisuus

Vainio, O-P., 2016, Alamäessä - kansankirkon kriisi. Ketola, M. & Myllykoski, M. (red.). Vartija-aikakauslehden kannatusyhdistys, s. 51-58 8 s. (Tolle lege; nr. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Yleisradio ansaitsee parempaa keskustelua tehtävistään

Karppinen, K. E. & Ala-Fossi, M., 2016, I : Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. 39, 3, s. 225-228

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Ylen rahoituksesta on tullut päivänpoliittinen pelinappula

Karppinen, K. E. & Ala-Fossi, M., 23 sep 2016, I : Suomen Kuvalehti. 100

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Ylen riippumatonta asemaa on suojeltava poliittiselta painostukselta

Koivunen, A., 30 nov 2016, I : Politiikasta.fi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång

Yle olemme me

Koivunen, A., 1 mar 2016, I : Apu. 9, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång