Adenosine triphosphatases of thermophilic archaeal double-stranded DNA viruses

Lotta J. Happonen, Susanne Erdmann, Roger A. Garrett, Sarah J. Butcher

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sökresultat