Aktiivinen yleisö? Tutkimus yleisön asenteista sisällön tuottamista ja jakelua sekä verkossa osallistumista kohtaan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Verkko ja sosiaalinen media ovat muuttaneet mediasisältöjen tuotantoon, jakeluun ja kuluttamiseen liittyviä asetelmia. Näiden muutosten myötä mediayleisöä on kuvattu entistä aktiivisemmaksi. Muutoksesta kertovat tutkimukset ja tilastot keskittyvät yleisesti tarkastelemaan verkon ja sosi- aalisen median käyttötapoja ja yleisön toimintaa. Tässä artikkelissa näkö- kulmana on yleisön asenteiden tutkimus, eli miten yleisö arvottaa omaa rooliaan aktiivisina osallistujina. Tavoitteena on tarkastella erityisesti ylei- sön asennoitumista sisällön tuottamista ja jakelua kohtaan verkossa. Tut- kimusaineistona on laaja survey-aineisto suomalaisista verkon käyttäjistä. Analyysimenetelmänä käytetään tilastollisia menetelmiä (faktorianalyysi, summamuuttajat ja ristiintaulukoinnit). Tulosten mukaan yleisö asennoituu varauksellisesti aktiiviseen osallistumiseen ja haluaa olla näkymättömissä. Tuloksia tulkitaan artikkelissa myös sosiaalisten representaatioiden kautta. Asenteiden perusteella muotoillaan kolme mediayleisöä kuvaavaa repre- sentaatiota: perinteisen mediayleisön, aktiivisen kansalaisen ja digieläjän representaatio. Tutkimuksen päällimmäisin havainto on, että asenteellisella tasolla yleisö suhtautuu itseensä perinteisenä mediayleisönä.
Originalspråkfinska
TidskriftMedia & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
Volym38
Utgåva3
Sidor (från-till)147-164
ISSN1798-3827
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap

Citera det här