Alustatalous muuttaa maaseutujen ja kaupunkien suhteita: Case japanilainen Furusato Choice -alusta

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

Sammanfattning

Tutkimme alustatalouden toimintaperiaatteiden soveltamista alueiden kehittämiseen. Digitaaliset alustat muuttavat talouden rakenteiden lisäksi paikkasuhteita. Alustatalous (platform economy) on tapa jäsentää taloudellista toimintaa: arvonmuodostuksen perusyksikkö on käyttökelpoiseksi tiedoksi jalostettava data. Alustayritykset ovat kevyemmän toimintatavan vuoksi taloudellisesti tehokkaampia kuin perinteiset yritykset, kasvua rajoittavia tekijöitä on vain vähän, ja ne pyrkivät monopoliasemaan kerätyn ja jatkojalostetun datan avulla. Alustat tuottavat ja ovat riippuvaisia
verkostovaikutuksista. Ne myös hyödyntävät ristiintukemisen taktiikoita: osa palveluista on ilmaisia ja niitä ylläpidetään toisaalta kerätyillä tuloilla. Alustat näyttäytyvät tyhjinä, tasavertaisina ja avoimina kohtaamistiloina, mutta niillä on
selvät ja rajoittavat toimintapolitiikat.

Esimerkki talouden eri sektoreita yhdistävästä alustatalouden ratkaisusta alueiden kehittämiseen on japanilainen Furusato noozei kotiseutulahjoitusjärjestelmä, jonka kautta kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisen rahalahjoituksen asuinkunnan ulkopuoliselle alueelle ja saada vastalahjoja. Järjestelmä on lisännyt kaupunkien ja maaseutujen toi-
mijoiden vuorovaikutusta. Tarkastelemme laadullisen tapaustutkimuksen aineistoin ja menetelmin Furusato Choice -alustaa. Pienet kunnat ovat hyödyntäneet sitä paikallisten tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa, millä on ollut myönteinen vaikutus muun muassa maaseutumatkailuun.

Havaintojemme perusteella Furusato Choice -alustan toimintaperiaatteet liittyvät vuorovaikutuksen mahdollistamiseen (tiedon vaihtaminen alueesta ja sen toimijoista), konkreettisiin ja koettuihin hyötyihin (lahjoituksen vastalahjana
paikalliset hyödykkeet), alueiden kehittämiseen, osallistumiseen (lahjoitusrahan käytön suuntaaminen) sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen paikkaan kiinnittymiseen (kotiseutuun liittyvät arvot ja tarpeet). Nämä tekijät tuottavat uudenlaista alustavälitteistä toimintaa, joka kanavoituu alueiden ja paikkojen väliseksi taloudelliseksi vuorovaikutukseksi.
Originalspråkfinska
Sidor24
Antal sidor1
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypEj behörig
EvenemangKohteena maaseutu: Maaseutututkijataaaminen - Hotelli Mesikämmen, Ähtäri, Finland
Varaktighet: 22 aug. 201923 aug. 2019
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2019/

Konferens

KonferensKohteena maaseutu
Förkortad titelMUA 2019
Land/TerritoriumFinland
OrtÄhtäri
Period22/08/201923/08/2019
Internetadress

Vetenskapsgrenar

  • 4111 Jordbruksvetenskap

Citera det här