Sammanfattning

Erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi lääkärin tulee asetuksen mukaan osoittaa, että hänellä on alan erikoislääkäriltä vaadittava osaaminen. Osaamisperustaisessa koulutuksessa kirjallisen kuulustelun läpäisy ei enää riitä, vaan erikoisalat laativat valtakunnallisen, oman alansa tarpeisiin vastaavan osaamisen arviointiohjelman, joka kattaa koko koulutuksen. Arviointiohjelmalla tuetaan erikoistujan osaamisen karttumista ja toisaalta kootaan havaintoihin perustuvaa tietoa, jotta voidaan tehdä päätöksiä erikoistumisen etenemisestä ja koulutuksen suorittamisesta. Ohjelmassa painotetaan ohjaavaa arviointia, joka tapahtuu erikoistujan ja häntä ohjaavan erikoislääkärin vuoropuheluna. Ohjelmaa suunniteltaessa ja toteutettaessa hyödynnetään niukkoja voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvaamme katsauksessamme erikoisalakohtaisen arviointiohjelman laatimisessa tarpeellisia elementtejä.
Originalspråkfinska
TidskriftDuodecim
Volym139
Nummer21
Sidor (från-till)1731-1737
Antal sidor7
ISSN0012-7183
StatusPublicerad - 2023
MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

Bibliografisk information

Vertaisarvioitu. Tutkimus ja opetus.

Vetenskapsgrenar

  • 3121 Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin

Citera det här