Assessment of Factors Contributing to the Long-term Success of a Degree Program in Maritime Archaeology: Full project report

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Ett magisterprogram i maritim arkeologi planeras vid Helsingfors Universitet, med start 2023 om fakulteten möjliggör dess infogande. Som stöd för planeringen genomfördes en undersökning kring vilka faktorer som inverkar på ett programs framgång. Yrkesverksamma med erfarenhet i högre utbildning inom maritim arkeologi och kulturmiljövård undervatten intervjuades och en online enkät skickades ut. Resultaten från dessa kombinerades i denna rapport tillsammans med en genomgång av litteraturen kring utvecklingen av högre utbildning inom maritim arkeologi.

Resultaten indikerar att den vanligaste orsaken för ett utbildningsprogram avvecklas är bristen på kontinuitet när det gäller utbildningspersonalen. Program inom maritim arkeologi drivs oftast av minimal personalstyrka och när en person pensioneras eller lämnar universitetet, så kan det ske att de inte ersätts. Två faktorer som kan förväntas när det kommer till planeringen av läroplanen identifierades som viktiga för att nå framgång. 1) Integration i den övriga undervisningen vid hemmainstitutionen – speciellt i arkeologi, kulturarvsstudier och historia – för att uppnå en avvägd balans mellan teori och praktik. 2) Nära samarbete, engagemang och dialog med andra akademiska och icke-akademiska institutioner och grupperingar för inklusion i utbildningen samt identifikation av behov och förväntningar på läroplaners innehåll hos dessa grupper. Utgående från dessa resultat innehåller rapporten också ett förslag på läroplan i maritim arkeologi.
Originalspråkengelska
ISBN (tryckt)978-951-51-6668-5
ISBN (elektroniskt)978-951-51-6669-2
Status!!Accepted/In press - 2020
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Citera det här