Bacterial Genomic Epidemiology with Mixed Samples

Tommi Mäklin, Teemu Kallonen, Jarno Alanko, Ørjan Samuelsen, Kristin Hegstad, Veli Mäkinen, Jukka Corander, Eva Heinz, Antti Honkela

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Filter
Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Sökresultat