Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa: Tilakokeiden tuloksia 2012-2014

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

Sammanfattning

Vuonna 2014 Suomessa viljeltiin luomusipulia 40,3 hehtaarin ja luomuperunaa 483 hehtaarin alalla.
Luomusipulin osuus kokonaisviljelypinta-alasta oli 3,5 % ja luomuperunan 0,8 %. Luomuvihannesviljelyn
satotasoihin ja sadon laatuun vaikuttavat merkittävästi erilaiset kasvitaudit. Perunanviljelyssä
sadon määrää ja laatua heikentää perunaruton ohella perunaseitti (Rhizoctonia solani).
Sipulilla viime vuosina suurimmaksi ongelmaksi on osoittautunut sipulinnäivete (Fusarium spp.).
Vaikka nämä taudit ovat maalevintäisiä, yksi merkittävimmistä tartunnan lähteistä on saastunut lisäysmateriaali.
Luomu ja IP-kasvistuotannon kehittäminen - EKOkas -hankkeessa tutkittiin erilaisten biologisten
torjunta-aineiden ja kasvunparanteiden tehoa perunaseittiä ja sipulinnäivetettä vastaan. Tutkimukset
toteutettiin tila- ja astiakokeina. Istukassipulit ja siemenperunat peitattiin upottamalla ne torjuntaaineista
valmistettuihin käsittelyliuoksiin. Liotuspeittauksen lisäksi peittausmenetelmänä testattiin
istukkaiden ja siemenperunoiden sumutuskäsittelyä.
Testatuilla biologisilla torjuntavalmisteilla (Prestop, Mycostop) ja kasvunparanteilla (FZB24, Rhizo
Vital 42, Rhizocell) ei tilakokeissa pystytty osoittamaan tautitorjuntavaikutusta tai merkittävää vaikutusta
sadon laatuun. Valmisteiden tehot olivat vaihtelevia. Lisäysmateriaali oli jo valmiiksi hyvin tautista,
joten valmisteiden antama hyöty jäi parhaimmillaankin vaatimattomaksi. Sipulikokeiden osalta
voitiin todeta liotuspeittauksen olevan huono menetelmä, sillä istukkaisiin jäävä kosteus todennäköisesti
aktivoi Fusarium-sienten toimintaa. Sumutuskäsittely vaikutti olevan parempi menetelmä istukassipulien
peittauksessa, mutta siemenperunoiden peittauksessa sillä ei ollut juuri eroa verrattuna
liotuspeittaukseen.
Tämän tutkimuksen perusteella erilaisten peittausmenetelmien ja muiden torjuntamenetelmien
kehittäminen vaatii vielä lisätutkimusta. Kehittämistyön avulla olisi pyrittävä myös etsimään vaihtoehtoisia
tuotantomenetelmiä erityisesti kotimaisen sipulintuotannon turvaamiseksi.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagLuonnonvarakeskus (Luke)
Antal sidor58
ISBN (tryckt)978-952-326-060-3
ISBN (elektroniskt)978-952-326-059-7
StatusPublicerad - 2 sep 2015
MoE-publikationstypD6 Redigerade professionella böcker

Publikationsserier

NamnLuonnonvara- ja biotalouden tutkimus
FörlagLuonnonvarakeskus
Volym42/2015
ISSN (tryckt)2342-7647
ISSN (elektroniskt)2342-7639

Vetenskapsgrenar

  • 415 Övriga jordbruksvetenskaper

Citera det här