COVID-19-infektion neurologiset ilmentymät

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

COVID-19-infektion neurologisista ilmentymistä kertynyt tieto on tapausselostusten ja -sarjojen hallitsemaa. Yleisimmät neurologiset ilmentymät ovat olleet haju- ja makuaistin muutokset. Aivoverenkiertohäiriöt, enkefalopatia ja immuunivälitteiset keskushermoston sairaudet tulevat usein esiin COVID-19-infektion komplikaatioina, mutta toisaalta Guillain-Barrén oireyhtymän osalta yhteys tähän infektioon kumottiin laajemmassa epidemiologisessa kohorttitutkimuksessa. Myös enkefaliitin, epileptisten kohtauksien, ääreishermoston sairauksien ja lihassairauksien on kuvattu liittyvän tähän infektioon. Neuropatologisissa tutkimuksissa tärkeimmät löydökset ovat olleet hypoksis-iskeeminen vaurio, verenvuodot ja epäspesifiset tulehdusmuutokset. Vielä odotellaan varmuutta siitä, aiheutuvatko kudosmuutokset viruksen invaasiosta aivoihin vai onko kyse epäsuorista muutoksista. Mekanismi SARS-CoV2-viruksen pääsylle aivokudokseen näyttäisi olevan olemassa. COVID-19-infektion jälkeisestä pitkittyneestä neurologisesta oireilusta tarvitaan lisää tutkimustietoa.
Originalspråkfinska
TidskriftDuodecim
Volym137
Utgåva8
Sidor (från-till)853-861
Antal sidor9
ISSN0012-7183
StatusPublicerad - 2021
MoE-publikationstypA2 Granska artikel i en vetenskaplig tidskrift

Bibliografisk information

Vertaisarvioitu.

Vetenskapsgrenar

  • 3112 Neurovetenskaper
  • 3124 Neurologi och psykiatri

Citera det här