"Det finns miljoner sätt att vara": om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Sammanfattning

Denna sammanläggningsavhandling är en undersökning av relationen mellan skönlitteratur och teori/filosofi samt en filosofisk läsning av den finlandssvenska författaren Monika Fagerholms roman "Diva. En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur framtiden)" (1998). Avhandlingens centrala frågor rör litteraturvetenskaplig läsning: Hur opererar man med teori och filosofi så att skönlitteraturen fortfarande talar på sina egna villkor, så att man inte utsätter skönlitteraturen för en teori eller ramar in den i en specifik filosofisk idé? Så att skönlitteraturen inte förminskas till en uppsättning argument eller filosofin till ett stympat verktyg? Vad innebär litteraturvetenskaplig metod i allt detta?

I avhandlingen identifieras tre centrala begrepp i "Diva": språklighet, kroppslighet och rumslighet. De utgör grunden för en filosofisk läsning där begreppen fungerar som motiv i romanen samt som en tematisk, filosofisk diskussion om berättelsens, litteraturens och representationernas roll för protagonisten. Detta öppnar för en feministisk kontext, och Diva relateras till filosoferna Judith Butlers och Rosi Braidottis tänkande.

Avhandlingens fem artiklar kartlägger en utveckling mot filosofisk läsning. Artiklarna visar hur rekontextualiseringen av universalsubjektet som tonårsflicka är ett sätt att kritiskt granska subjektets kulturella villkor och förutsättningar. Språklighet, kroppslighet och rumslighet utgör hörnstenar för de olika dimensionerna i huvudpersonens sätt att vara flicka och kvinna i världen: vilken typ av röst en flicka förväntas anta och den betydelse hennes yttranden ges, vilken typ av kulturella representationer som finns tillgängliga för henne, vad som gör henne till en hon och vilken position hon ges utifrån detta.

I avhandlingen identifieras också ett centralt drag i Fagerholms författarskap: kategorier blandas och sammanfaller. Detta sker på två nivåer. För det första, när det gäller språklighet och kroppslighet i "Diva", sammanfaller det tematiska och det textuella så, att både romanens språk och raderna på pappret rör mot det poetiska uttrycket – meningstrafiken flyter ut såväl på boksidan som innehållsligen. För det andra sammanfaller plats och rum till en för Fagerholm kännetecknande abstrakt rumslighet som möjliggör en undersökning av normer och normöverskridanden, av potentiella subjektiviteter.
Originalspråksvenska
Tilldelande institution
  • Humanistiska fakulteten
Handledare
  • Malmio, Kristina, Handledare
  • Witt-Brattström, Ebba, Handledare
Tilldelningsdatum15 juni 2021
UtgivningsortHelsingfors
Förlag
Tryckta ISBN978-951-51-7288-4
Elektroniska ISBN978-951-51-7289-1
StatusPublicerad - 4 juni 2021
MoE-publikationstypG5 Doktorsavhandling (artikel)

Vetenskapsgrenar

  • 6122 Litteraturforskning

Citera det här