Detection of organomercurials with sensor bacteria

A Ivask, K Hakkila, Marko Virta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat