Eurooppalaisessa SPRINTT-tutkimuksessa selvitetään gerastenian ehkäisyä liikunta- ja ravitsemusintervention avulla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

Maailmanlaajuisesti >60-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti, mikä asettaa haasteita terveydenhuoltopalveluille. Haurastuminen eli gerastenia on yleistä vanhimmilla ikäihmisillä ja se johtaa fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen, lisää kaatumisriskiä, sosiaalista syrjäytymistä, heikentää elämänlaatua, lisää avun sekä laitoshoidon tarvetta. Liikkumiskyvyn ylläpitäminen on tärkeää, koska siten voidaan katkaista haurastumiseen johtava kierre. Yhteiseurooppalainen SPRINTT-projekti pyrkii kaksi vuotta kestävässä, satunnaistetussa, kontrolloidussa, liikuntaan ja ravitsemukseen pohjautuvassa interventiotutkimuksessa ehkäisemään ja hidastamaan liikkumiseen liittyviä toiminnanvajeita ≥70-vuotiailla henkilöillä, joilla jo on gerastenian merkkejä. Tutkimuksessa rekrytoidaan noin 1500 osallistujaa yhdestätoista Euroopan maasta. Interventioryhmän tutkittavat saavat yksilöityä ravitsemusneuvontaa, käyvät heille järjestetyssä liikuntaryhmissä ja toteuttavat kotiharjoitteluohjelmaa. Verrokkiryhmälle järjestetään kerran kuussa luentoja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Päätulosmuuttujana tutkimuksessa on liikkumiskyky, jota mitataan 400 metrin kävelytestillä. Muita tulosmuuttujia ovat esimerkiksi muutokset lihasmassassa ja- voimassa, kaatumiset, kognitio, terveyspalvelujen käyttö ja elämänlaatu. SPRINTT-tutkimuksen tulosten odotetaan tuottavan tietoa, joka auttaa kehittämään gerastenian hoitoa sekä ehkäisemään liikkumiskyvyn heikkenemistä gerasteniariskissä olevilla ikäihmisillä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kehittää yleisesti hyväksytty määritelmä gerastenialle.
Originalspråkfinska
TidskriftGerontologia
Volym31
Utgåva4
Sidor (från-till)308-316
Antal sidor9
ISSN0784-0039
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Vetenskapsgrenar

  • 3121 Inre medicin
  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Citera det här