Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande: BoAktiv-studien

Anna-Maria Lahti, Nina Simonsen (Simonsen-Rehn), Marjaana Seppänen, Maria Finne, Anneli Sarvimäki, Mikaela B. von Bonsdorff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Syftet med denna enkät-studien är att utreda samband mellan aktivt åldrande, gemenskap och delaktighet hos åldringar som bor i seniorhus. Utöver detta syftar forskningen till att producera beskrivande information om hälsa och välmående hos åldringar i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans seniorhus.

Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med psykiskt välmående, högre vitalitet och energinivå.

Enligt resultaten kan man konstatera att aktivt åldrande, gemenskap och delaktighet är i samband hos invånarna i seniorhus. Det är viktigt att sträva till att öka möjligheterna till att vara aktiv och delaktig i seniorhus, vilket även kan öka känslan av gemenskap. Seniorhus har utmärkta möjligheter att mångsidigt stöda den äldres välmående.
Originalspråksvenska
TidskriftGerontologia
Volym33
Utgåva2
Sidor (från-till)74-85
Antal sidor12
ISSN0784-0039
DOI
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
  • 5145 Socialarbete

Citera det här