Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa: työnjako ja kokemuksia

Jaro Karppinen, Heli Kangas, Maija Paukkunen, Jouko Remes, Katri Partanen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Lähtökohdat Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat yleistyneet nopeasti. Tarkastelimme muutoksen vaikutusta lääkärien ja fysioterapeuttien työnjakoon. Menetelmät Selvitimme työnjakoa suoravastaanottotoiminnassa kirjallisuushaulla ja Suomessa myös verkkokyselyllä. Tulokset Kirjallisuuskatsauksen mukaan potilaat olivat tyytyväisiä ja pääsivät nopeammin hoitoon. Toimintamallin ei ole todettu lisänneen fysioterapiapalvelujen tarpeetonta käyttöä eikä heikentäneen potilasturvallisuutta tai hoidon jatkuvuutta. Suomessa suoravastaanotolle ja lääkärille ohjautumisen kriteerit vaihtelivat erityisvastuualueilla. Potilaiden omahoitoisuuden ja yksikön toiminnan arvioitiin parantuneen huomattavasti suoravastaanoton ansiosta. Lääketieteellinen tuki fysioterapeuteille ei aina ollut toimivaa. Päätelmät Kokemusten mukaan fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta on vaikuttavaa.Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan.
Originalspråkfinska
TidskriftSuomen lääkärilehti
Volym75
Utgåva5
Sidor (från-till)263-268
Antal sidor6
ISSN0039-5560
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Bibliografisk information

Vertaisarvioitu

Vetenskapsgrenar

  • 3141 Hälsovetenskap

Citera det här