Globaalia etelää koskevien oletusten tarkastelua oppilaiden ottamien valokuvien avulla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia merkityksiä oppilaat liittivät elämästään ottamiinsa valokuviin, millaisia oletuksia heillä oli globaalissa etelässä asuvien nuorten elämästä ja miten he arvioivat ottamiensa valokuvien tukeneen näiden oletusten tarkastelua. Tutkimuksen aineisto koostuu valokuvista ja niiden tulkinnoista, oletuksiin liittyvistä pohdinnoista ja valokuvien käytön arvioista. Aineisto tuotettiin osana yläkoulun maantiedon ja kuvataiteen opetusta. Valokuvien rooli tutkimuksessa oli lähellä valokuvahaastattelujen tapaa, jossa osallistujien merkityksenannot ohjaavat tutkijan tulkintoja. Tekstiaineistot analysoitiin temaattisen analyysin avulla, ja teoreettiset käsitteet olivat apuna teemoja muodostettaessa. Tulosten perusteella oppilaiden valokuviinsa liittämät merkitykset ja oletukset globaalista etelästä liittyivät nuorten elämismaailmaan, sosiaalisiininstituutioihin ja yhteiskuntajärjestelmiin. Oletukset globaalista etelästä olivat jossain määrin yksipuolisia ja yleistäviä, ja mahdollisesti ne heijastelivat käsitystä maailmasta, jossa globaali etelä on kehittymätön ja pohjoinen kehittynyt. Oletusten stereotyyppisyys kuitenkin tunnistettiin, mikä mahdollistaa globaalien hierarkioiden purkamisen. Valokuvat helpottivat oletusten tarkastelua, mutta eivät olleet kriittisyyden edellytys. Vaikka tulokset eivät ole yleistettävissä, ne antavat mahdollisia suuntaviivoja globaalikasvatuksen kehittämiselle perusopetuksessa.
Originalspråkfinska
TidskriftKasvatus
Volym50
Nummer5
Sidor (från-till)489-502
Antal sidor14
ISSN0022-927X
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här