Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy

Daniel J. Klionsky, Fabio C. Abdalla, Hagai Abeliovich, Eeva-Liisa Eskelinen, other authors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

Sökresultat