Gymnasisters läsvanor och skrivvanor: Finlandssvenska gymnasisters åsikter om ämnet modersmål och litteratur

Sandra Petas

  Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

  Sammanfattning

  Bakgrunden till denna avhandling är att nivån i studentskrivningarna i modersmål och litteratur har sjunkit under de senaste tio åren bland både finskspråkiga och svenskspråkiga gymnasister i Finland. I och med det startades ett projekt, Språklig mångfald, vars syfte är att undersöka bakgrundsfaktorer till att nivån har sjunkit. Som en del av projektet redogör jag i den här avhandlingen för finlandssvenska gymnasisters läsvanor och skrivvanor, dvs. vad, hur ofta och på vilket språk gymnasisterna läser och skriver. Dessutom har jag undersökt gymnasisters attityder till ämnet modersmål och litteratur. Min studie är baserad på en enkätundersökning bland 81 gymnasister samt på intervjuer med åtta gymnasister. Resultatet visar att gymnasister läser dagstidningar i betydligt större utsträckning än de läser böcker. Speciellt gymnasister med låga betyg i modersmål och litteratur läser sällan eller aldrig skönlitteratur. Skrivkulturen bland gymnasisterna innefattar främst media som textmeddelanden per mobiltelefon och debattinlägg på diskussionsforum på Internet. I dessa texter används oftast ett enkelt och kortfattat språk. Gymnasister med höga betyg i modersmålsämnet läser oftare och skriver flera olika genrer under sin fritid än vad gymnasister med låga betyg gör. Gymnasister med höga betyg läser och skriver även oftare på svenska än vad gymnasister med låga betyg gör. I min studie framkommer det att gymnasisterna anser att modersmålsämnet är viktigt, men inte roligt samt att höga betyg korrelerar med positiva attityder. De som har negativa attityder har ofta haft svårigheter med ämnet och har även svårt att se någon koppling mellan modersmålsämnet och vardagen samt framtiden. Många av dem anser att studentskrivningarna är det enda målet med modersmålsämnet.
  Originalspråksvenska
  StatusPublicerad - 2007
  MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

  Vetenskapsgrenar

  • 612 Språk och litteratur

  Citera det här

  @phdthesis{a07d8326e0d24a31a489068072cf5fe3,
  title = "Gymnasisters l{\"a}svanor och skrivvanor: Finlandssvenska gymnasisters {\aa}sikter om {\"a}mnet modersm{\aa}l och litteratur",
  abstract = "Bakgrunden till denna avhandling {\"a}r att niv{\aa}n i studentskrivningarna i modersm{\aa}l och litteratur har sjunkit under de senaste tio {\aa}ren bland b{\aa}de finskspr{\aa}kiga och svenskspr{\aa}kiga gymnasister i Finland. I och med det startades ett projekt, Spr{\aa}klig m{\aa}ngfald, vars syfte {\"a}r att unders{\"o}ka bakgrundsfaktorer till att niv{\aa}n har sjunkit. Som en del av projektet redog{\"o}r jag i den h{\"a}r avhandlingen f{\"o}r finlandssvenska gymnasisters l{\"a}svanor och skrivvanor, dvs. vad, hur ofta och p{\aa} vilket spr{\aa}k gymnasisterna l{\"a}ser och skriver. Dessutom har jag unders{\"o}kt gymnasisters attityder till {\"a}mnet modersm{\aa}l och litteratur. Min studie {\"a}r baserad p{\aa} en enk{\"a}tunders{\"o}kning bland 81 gymnasister samt p{\aa} intervjuer med {\aa}tta gymnasister. Resultatet visar att gymnasister l{\"a}ser dagstidningar i betydligt st{\"o}rre utstr{\"a}ckning {\"a}n de l{\"a}ser b{\"o}cker. Speciellt gymnasister med l{\aa}ga betyg i modersm{\aa}l och litteratur l{\"a}ser s{\"a}llan eller aldrig sk{\"o}nlitteratur. Skrivkulturen bland gymnasisterna innefattar fr{\"a}mst media som textmeddelanden per mobiltelefon och debattinl{\"a}gg p{\aa} diskussionsforum p{\aa} Internet. I dessa texter anv{\"a}nds oftast ett enkelt och kortfattat spr{\aa}k. Gymnasister med h{\"o}ga betyg i modersm{\aa}ls{\"a}mnet l{\"a}ser oftare och skriver flera olika genrer under sin fritid {\"a}n vad gymnasister med l{\aa}ga betyg g{\"o}r. Gymnasister med h{\"o}ga betyg l{\"a}ser och skriver {\"a}ven oftare p{\aa} svenska {\"a}n vad gymnasister med l{\aa}ga betyg g{\"o}r. I min studie framkommer det att gymnasisterna anser att modersm{\aa}ls{\"a}mnet {\"a}r viktigt, men inte roligt samt att h{\"o}ga betyg korrelerar med positiva attityder. De som har negativa attityder har ofta haft sv{\aa}righeter med {\"a}mnet och har {\"a}ven sv{\aa}rt att se n{\aa}gon koppling mellan modersm{\aa}ls{\"a}mnet och vardagen samt framtiden. M{\aa}nga av dem anser att studentskrivningarna {\"a}r det enda m{\aa}let med modersm{\aa}ls{\"a}mnet.",
  keywords = "612 Spr{\aa}k och litteratur",
  author = "Sandra Petas",
  note = "Opublicerad pro gradu-avhandling Volume: Proceeding volume:",
  year = "2007",
  language = "svenska",

  }

  Gymnasisters läsvanor och skrivvanor : Finlandssvenska gymnasisters åsikter om ämnet modersmål och litteratur. / Petas, Sandra.

  2007. 83 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

  TY - THES

  T1 - Gymnasisters läsvanor och skrivvanor

  T2 - Finlandssvenska gymnasisters åsikter om ämnet modersmål och litteratur

  AU - Petas, Sandra

  N1 - Opublicerad pro gradu-avhandling Volume: Proceeding volume:

  PY - 2007

  Y1 - 2007

  N2 - Bakgrunden till denna avhandling är att nivån i studentskrivningarna i modersmål och litteratur har sjunkit under de senaste tio åren bland både finskspråkiga och svenskspråkiga gymnasister i Finland. I och med det startades ett projekt, Språklig mångfald, vars syfte är att undersöka bakgrundsfaktorer till att nivån har sjunkit. Som en del av projektet redogör jag i den här avhandlingen för finlandssvenska gymnasisters läsvanor och skrivvanor, dvs. vad, hur ofta och på vilket språk gymnasisterna läser och skriver. Dessutom har jag undersökt gymnasisters attityder till ämnet modersmål och litteratur. Min studie är baserad på en enkätundersökning bland 81 gymnasister samt på intervjuer med åtta gymnasister. Resultatet visar att gymnasister läser dagstidningar i betydligt större utsträckning än de läser böcker. Speciellt gymnasister med låga betyg i modersmål och litteratur läser sällan eller aldrig skönlitteratur. Skrivkulturen bland gymnasisterna innefattar främst media som textmeddelanden per mobiltelefon och debattinlägg på diskussionsforum på Internet. I dessa texter används oftast ett enkelt och kortfattat språk. Gymnasister med höga betyg i modersmålsämnet läser oftare och skriver flera olika genrer under sin fritid än vad gymnasister med låga betyg gör. Gymnasister med höga betyg läser och skriver även oftare på svenska än vad gymnasister med låga betyg gör. I min studie framkommer det att gymnasisterna anser att modersmålsämnet är viktigt, men inte roligt samt att höga betyg korrelerar med positiva attityder. De som har negativa attityder har ofta haft svårigheter med ämnet och har även svårt att se någon koppling mellan modersmålsämnet och vardagen samt framtiden. Många av dem anser att studentskrivningarna är det enda målet med modersmålsämnet.

  AB - Bakgrunden till denna avhandling är att nivån i studentskrivningarna i modersmål och litteratur har sjunkit under de senaste tio åren bland både finskspråkiga och svenskspråkiga gymnasister i Finland. I och med det startades ett projekt, Språklig mångfald, vars syfte är att undersöka bakgrundsfaktorer till att nivån har sjunkit. Som en del av projektet redogör jag i den här avhandlingen för finlandssvenska gymnasisters läsvanor och skrivvanor, dvs. vad, hur ofta och på vilket språk gymnasisterna läser och skriver. Dessutom har jag undersökt gymnasisters attityder till ämnet modersmål och litteratur. Min studie är baserad på en enkätundersökning bland 81 gymnasister samt på intervjuer med åtta gymnasister. Resultatet visar att gymnasister läser dagstidningar i betydligt större utsträckning än de läser böcker. Speciellt gymnasister med låga betyg i modersmål och litteratur läser sällan eller aldrig skönlitteratur. Skrivkulturen bland gymnasisterna innefattar främst media som textmeddelanden per mobiltelefon och debattinlägg på diskussionsforum på Internet. I dessa texter används oftast ett enkelt och kortfattat språk. Gymnasister med höga betyg i modersmålsämnet läser oftare och skriver flera olika genrer under sin fritid än vad gymnasister med låga betyg gör. Gymnasister med höga betyg läser och skriver även oftare på svenska än vad gymnasister med låga betyg gör. I min studie framkommer det att gymnasisterna anser att modersmålsämnet är viktigt, men inte roligt samt att höga betyg korrelerar med positiva attityder. De som har negativa attityder har ofta haft svårigheter med ämnet och har även svårt att se någon koppling mellan modersmålsämnet och vardagen samt framtiden. Många av dem anser att studentskrivningarna är det enda målet med modersmålsämnet.

  KW - 612 Språk och litteratur

  M3 - Magisteruppsats

  ER -