Improving the sensitivity of bacterial bioreporters for heavy metals

Anu Hynninen, Karmen Tonismann, Marko Virta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat