Järjestelmä, oikeudelliset reunaehdot vai järjestelmään kohdistuvat odotukset? EU:n turvapaikkajärjestelmän vanhentumisen kolme tasoa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Artikkeli analysoi EU:n turvapaikkajärjestelmän mahdollista vanhentumista. Julkisessa keskustelussa esitetään usein näkemyksiä, joiden mukaan järjestelmä ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia. Artikkeli esittää, että vanhentumiskritiikki sekoittaa toisiinsa vanhentumisen kolme tasoa: järjestelmän, sen oikeudellisten reunaehtojen sekä järjestelmään kohdistuvien odotusten vanhentumisen. Artikkeli tarkastelee jokaista tasoa erikseen. Turvapaikkajärjestelmään kohdistuva kritiikki on oikeutettua, koska järjestelmässä on useita kehittämiskohtia. Oikeudellisia reunaehtoja voi pitää vanhentuneina, mutta niistä ei ole mahdollista irtautua valikoivasti. Artikkeli keskittyy analysoimaan turvapaikkajärjestelmän vanhentumisen kolmatta tasoa, järjestelmään kohdistuvien odotusten vanhentumista, jota vanhentumiskritiikki ei ota huomioon. Turvapaikkajärjestelmään ei voi suhtautua staattisena systeeminä, jota kolmannet maat ja turvapaikanhakijat väärinkäyttävät. Vaikeudet uudistaa turvapaikkajärjestelmää korostavat politiikan ja oikeuden kietoutumista yhteen; turvapaikkajärjestelmästä on tullut poliittisen painostuksen työkalu, jota myös EU tietoisesti manipuloi. Manipuloiminen ilmenee useana toisiinsa limittyvänä ilmiönä – välineellistämisenä, turvallistamisena, ulkoistamisena ja epävirallisuutena – joita artikkeli havainnollistaa EU:n kolmansien maiden kanssa tekemillä epävirallisilla palautusjärjestelyillä. Manipuloiminen vaikeuttaa turvapaikkajärjestelmän uudistamisen realistisia mahdollisuuksia.
Originalspråkfinska
TidskriftLakimies
Volym120
Nummer3-4
Sidor (från-till)513-542
Antal sidor30
ISSN0023-7353
StatusPublicerad - 15 juni 2022
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 513 Juridik

Citera det här