Kaarinan Kirkkomäen haudan 37 hammasaineisto

Forskningsoutput: AvhandlingKandidatavhandlingAvhandlingar

Sammanfattning

Turussa sijaitsevan Kaarinan Kirkkomäen ristiretkiaikaisen ruumiskalmiston hauta numero 37 kaivettiin vuonna 1992. Haudasta maapaakussa talteen otettu hampaisto sai odottaa tutkijaa yli viidentoista vuoden ajan. Tämä proseminaarityö esittelee kokonaisen tutkimusprosessin edeten aineiston laboratiivisesta kaivamisesta hampaiden osteologiseen analyysiin ja edelleen niiden varastointiin. Hampaistosta määritettiin hautaan lasketun yksilön ikä, sukupuoli ja kuolinhetken terveydentila. Hampaiston mittausten perusteella saatu sukupuolimääritys vastasi haudasta löydettyjen esineiden pohjalta tehtyä tulkintaa, jonka mukaan haudan 37 vainaja on ollut mies. Ikäarvioksi määritettiin 25-35 vuotta. Lisäksi valmistettiin hammasaineiston käsittelyä helpottava ja aineistoa säästävä erityisesti hampaiden säilyttämiseen soveltuva laatikko, jonka käytöstä saatiin hyviä kokemuksia.
Originalspråkfinska
StatusPublicerad - 12 mar 2009
MoE-publikationstypG1 Polyteknisk avhandling, fil. kand.-avhandling

Citera det här