Kansainvälinen adoptio globaalin pohjoisen ja etelän kohtaamisena

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Tarkastelen artikkelissa kansainvälistä adoptiota kontaktivyöhykkeenä, jossa kohtaavat globaali köyhä etelä ja vauras pohjoinen. Aineistoina käytän vuosina 2005–2011 keräämiäni adoptiovanhempien teemahaastatteluita (N=30). Kiinnitän huomiota erityisesti adoptiovanhempien kohtaamisiin lapsen luovuttavan perheen kanssa. Kansainvälisen adoption käytännöt heijastelevat pohjoisen valta-asemaa. Lakiteksteissä ja kansainvälisisssä sopimuksissa perhe määrittyy pohjoisen lähtökohdista käsin. Haastatteluissani kohtaamisia
ja adoptiovanhempien kokemuksia rakenteistavat globaali eriarvoisuus ja (pohjoisen) perheen eksklusiivisuus. Siitä huolimatta adoptiovanhempien arjessa syntyy eksklusiivisen eli luovuttavan perheen ulossulkevan
kontaktivyöhykkeen lisäksi uudenlaisia vanhemmuuden muotoja, jotka ylittävät ydinperheeseen, kansallisuuteen, yhteiskuntaluokkaan ja ”rotuun” perustuvia jakoja. Kohtaamiset ja kontaktivyöhykkeet muokkaavat vuorostaan rakenteita, joiden tuloksena ne ovat syntyneet. Adoption eksklusiivisen kontaktivyöhykkeen
vaarana on eriarvoisuuden uusintaminen. Inklusiivinen kontaktivyöhyke tekee adoption ”toiset” vanhemmat näkyviksi ja sisältää globaalin solidaarisuuden mahdollisuuden.
Originalspråkfinska
TidskriftSosiologia
Volym50
Nummer1
Sidor (från-till)15-28
Antal sidor14
ISSN0038-1640
StatusPublicerad - 2013
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi

Citera det här