Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 muutti asenteita ja vähensi sairastavuutta

Tari Haahtela, Erkka Valovirta, Kimmo Saarinen, Juha Jantunen, Paula Kauppi, Anna Pelkonen, Irmeli Lindström, Erja Tommila, Leena Petman, Tuula Ketola, Soili Mäkinen-Kiljunen, Peter Csonka, Paula Hellemaa, Sirpa Pajunen, Mervi Puolanne, Ilkka Repo, Alexander Salava, Johannes Savolainen, Tiina Laatikainen, Miika LinnaLeena von Hertzen, Krista Abdulla Hama Salih, Matti Hannuksela, Tuula Vasankari, Mika J. Mäkelä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Lähtökohdat : Allergiaohjelma 2008–2018 on kansallinen kansanterveysohjelma, jonka avulla välttö¬strategia on käännetty sietostrategiaksi ja painotettu allergiaterveyttä. Raportoimme 10 vuoden tulokset. Menetelmät : Ohjelmalla oli kuusi tavoitetta, joiden toteuttamiseksi määriteltiin tehtävät, työkalut ja mittarit. Ohjelmaa toteutettiin kouluttamalla terveydenhuoltoa ja viestimällä väestölle. Tulokset : Astman ja allergisen nuhan esiintyvyys tasoittui asevelvollisissa ja Helsingin aikuisväestössä. Helsingin aikuisista astmaatikoista 41 % oli ollut vuoden 2016 kyselyä edeltäneen vuoden oireettomia (31 % 2006). Lasten allergiaruokavaliot vähenivät koko maassa noin puoleen. Työperäiset allergiset sairaudet vähenivät 45 %. Astman sairaalahoidon tarve puolittui, mutta päivystyskäynnit vähenivät oleellisesti vain lapsilla. Anafylaksia aiheutti aiempaa enemmän päivystyskäyntejä. Allergiasta ja astmasta aiheutuvat vuosittaiset suorat ja epäsuorat kustannukset vähenivät 200 miljoonaa euroa ¬(30 %) verrattaessa vuosia 2007 ja 2018. Päätelmät : Allergian ja astman aiheuttama sairastavuus ja niistä koituvat kustannukset vähenivät merkittävästi. Haitat vähenivät aluksi nopeasti, myöhemmin hitaammin. Ammattilaiset ja suuri yleisö hyväksyivät uuden suunnan, jossa painottuivat sietokyky ja terveys allergiasta huolimatta. Tietoon perustuvat systemaattiset ohjelmat ovat vahva keino parantaa kansanterveyttä.
Originalspråkfinska
TidskriftSuomen lääkärilehti
Volym75
Utgåva36
Sidor (från-till)1760-1767
Antal sidor8
ISSN0039-5560
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Bibliografisk information

Vertaisarvioitu. English summary.

Vetenskapsgrenar

  • 3121 Inre medicin
  • 3141 Hälsovetenskap

Citera det här