Kenelle kierukkaehkäisy sopii?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Kie­rukka on pitkä­vai­kut­teinen ehkäi­sy­muoto, jon­ka te­hoon käyt­täjän vir­heet tai unoh­dukset ei­vät vai­kuta. Ikä tai synnyt­tä­neisyys ei­vät vai­kuta kieruk­kaeh­käisyn sopi­vuuteen tai turval­li­suuteen. Kie­rukkaa käyt­tävät nai­set ovat yleensä tyyty­väisiä ehkäi­sy­me­ne­tel­määnsä. Varmis­ta­malla kie­rukan help­po saa­tavuus voi­daan merkit­tä­västi vä­hentää suunnit­te­le­mat­tomia ras­kauksia.
Originalspråkfinska
TidskriftSuomen lääkärilehti
Volym71
Nummer24
Sidor (från-till)1767-1771
Antal sidor5
ISSN0039-5560
StatusPublicerad - 2016
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 3123 Kvinno- och barnsjukdomar

Citera det här