Kilpailukykyloikasta ruutitynnyriin: Metaforat ja affektiivisuus poliittisen kriisin journalismissa

Eliisa Vainikka, Antti Kanner, Riikka Era, Auli Harju, Anu Koivunen, Olli Seuri, Eetu Mäkelä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Artikkelissa tarkastellaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kilpailukykysopimusprosessia (2015–2016) koskevaa journalismia kielessä esiintyvien metaforien kautta.
Tutkimuksemme etenee laskennallisten menetelmien avulla käsitellystä laajasta
aineistosta (HS, YLE, STT ja Iltalehti) rajatumman aineiston laadulliseen lähilukuun. Tutkimus käsittelee sitä, millaisena kilpailukykysopimukseen liittyvä poliittinen prosessi esitettiin kielessä esiintyvien metaforisten ilmausten kautta. Vastaamme kahteen tutkimuskysymykseen: Miten kilpailukykysopimustapausta
merkityksellistetään journalismissa sekä mitä metaforilla tehdään journalismin
kielessä. Näkökulmanamme on metaforien yhdistäminen affektiivisuuden käsitteeseen, joka ymmärretään tässä tutkimuksessa laajasti kielen kommunikatiivisena
ja dialogisena ulottuvuutena. Metaforisessa kielessä on tällöin kyse affektiivisesta
merkityksellistämisestä, minkä kautta ohjataan lukijan huomiota, säädellään etäisyyttä ja läheisyyttä suhteessa lukijoihin sekä rakennetaan lukijasuhdetta. Metaforat saavat siis journalismissa niin argumentaatioon kuin lukijasuhteen rakentamiseenkin liittyviä tehtäviä. Kilpailukykysopimusta jäsennettiin journalismissa erityisesti kolmen metaforamaailman, matkan, draaman ja sodan kautta. Matkan ja
liikkeen metaforan kautta kuvattiin erityisesti poliittisia prosesseja sekä talouden
liikkeitä; matkametafora tuottaa käsitystä politiikasta strategisena hallintona ja
hallintana, jossa kansalaisten ja lukijoiden rooli on rajattu. Sodan maailmaan liittyvät voimakkaat metaforat kuvasivat politiikkaa konflikteina ja vastakkaisten pyrkimysten yhteentörmäyksinä. Draaman maailmaan liittyvillä metaforilla taas otettiin etäisyyttä politiikan toimijoihin ja kutsuttiin lukijoita seuraamaan politiikkaa
etäältä, yhdessä sitä arvioivan journalismin kertojan kanssa.
Originalspråkfinska
TidskriftMedia & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti
Volym43
Nummer4
Sidor (från-till)247–271
Antal sidor25
ISSN2342-477X
DOI
StatusPublicerad - 17 dec. 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
  • 6121 Språkvetenskaper

Citera det här