Kohti osallistavampaa kehityspolitiikkaa? Diskurssieettiset oikeutukset globaalin kehityksen edistämisessä YK:ssa 1969-2015

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Artikkeli tutkii Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kehityspolitiikan taustalta löytyviä diskurssieettisiä arvoja vuosilta 1969-2015. Artikkeli osoittaa, että globaalin kehityksen edistämistä oikeuttavat diskurssieettiset argumentit ovat yleistyneet YK-dokumenteissa 1990-luvulta lähtien. Vuonna 2015 hyväksytyn kestävän kehityksen ohjelman myötä ne liitetään aiempaa vahvemmin myös sosiaalisen kehityksen edistämiseen. YK:n voi nähdä tarjoavan mahdollisuuksia kollektiiviselle oppimiselle ja globaalin etiikan kehittymiselle, ja havaittu kehityskulku muistuttaakin moraalikehitystä. Tästä huolimatta on luontevampaa mieltää se mahdolliseksi muutokseksi, joka saattaa johtaa uusien poliittisten käytäntöjen omaksumiseen. Tutkimuksen tulisikin kiinnittää huomiota siihen, edustavatko YK-dokumenteissa tapahtuneet retoriset muutokset askelta kohti nykyistä osallistavampaa kehityspolitiikkaa. Artikkelin analyysin tuloksia selitetään kestävän kehityksen ja inhimillisen kehityksen paradigmojen lujittumisella YK:n kehityspolitiikassa sekä 1990-luvulle sijoittuneella kosmopolitanistisella käänteellä. Lisäksi globaalin kehityksen edistämistä oikeuttavia diskurssieettisiä argumentteja ja YK-järjestelmää tarkastellaan kriittisestä näkökulmasta. Lopuksi artikkeli korostaa diskurssietiikan, kriittisen kosmopolitanismin ja globaalin etiikan merkitystä globaalien politiikkaohjelmien tutkimisessa sekä kehittämisessä.
Originalspråkfinska
TidskriftKosmopolis
Volym48
Nummer1-2
Sidor (från-till)40-58
Antal sidor19
ISSN1236-1372
StatusPublicerad - sep. 2018
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 517 Statsvetenskap

Citera det här