Korkeakouluopiskelijoiden etnisestä taustasta johtuvaan epäasialliseen kohteluun puuttuminen: Sivustakatsojien näkökulma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Artikkeli tarkastelee etnisestä taustasta johtuvaa epäasiallista kohtelua Suomen korkeakouluissa sivustakatsojien näkökulmasta: kuinka yleistä on epäasialliseen kohteluun puuttuminen ja mitkä tekijät ovat siihen yhteydessä? Tutkimusaineistona oli Suomen korkeakoulujen ainejärjestöille lähetetty kysely (n=870). Etnisen taustan perusteella tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun puuttuminen sekä sen näkeminen, että muut sivustakatsojat puuttuvat epäasialliseen kohteluun, oli harvinaista Suomen korkeakouluissa. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ilmoittivat puuttuvansa yleisemmin näkemäänsä epäasialliseen kohteluun kuin etniseen enemmistöön kuuluvat. Etnisen taustansa takia muiden opiskelijoiden, opettajien tai muun korkeakoulun henkilökunnan toimesta epäasiallisesti kohdelluksi tulleet reagoivat yleisemmin näkemäänsä epäasialliseen kohteluun kuin sellaiset, joita ei ollut kohdeltu epäsiallisesti. Lineaarisen regressioanalyysin perusteella neljä selittävää muuttujaa ennustivat etnisen taustan perusteella tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun puuttumista. Parhaiten puuttumista ennusti sen näkeminen, että joku muu on joskus reagoinut epäasialliseen kohteluun. Lisäksi mitä enemmän kanssaopiskelijoita oli havaittu kohdeltavan epäasiallisesti, ystävien ja läheisten opiskelutovereiden asettamat odotukset epäasialliseen kohteluun puuttumisesta sekä vuorovaikutuksen määrä muiden kuin omaa etniseen ryhmään kuuluvien kanssa ennustivat sivullisten aktiivisuutta. Tutkimus antaa tietoa syrjinnästä ja rasismista sekä siihen liittyvästä sivustakatsojien toiminnasta korkeakouluissa, ja tuloksien perusteella on mahdollista rakentaa sivullisaktiivisuutta lisääviä toimintamalleja.
Originalspråkfinska
TidskriftKasvatus
Volym55
Nummer3
Sidor (från-till)288-302
ISSN0022-927X
DOI
StatusPublicerad - 13 juni 2024
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • 5144 Socialpsykologi

Citera det här