Kuinka alustatalous kesytetään? Tapaustutkimus Higashikawan maaseutukunnasta Japanista

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

Sammanfattning

Alustatalouteen ja kansainvälisiin alustayrityksiin liitetään usein kielteisiä piirteitä, kuten hallitsevaan markkina-asemaan pyrkiminen, kansallisen lainsäädännön kiertäminen ja häikäilemätön kilpailu perinteisillä toimialoilla. Alustojen käyttäjät eivät voi juuri vaikuttaa alustayritysten toimintaan.
Japanilainen Higashikawan kunta on kääntänyt tämän asetelman edukseen. Osoitamme, kuinka pieni mutta osaava maaseutukunta on "kesyttänyt" alustatalouden soveltamalla sitä omiin tarpeisiin. Tutkimuksemme kohteena on Pohjois-Japanissa sijaitsevan maaseutukunta Higashikawan toiminta osana Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmää (furusato noozei). Järjestelmän kautta kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisen rahalahjoituksen asuinkuntansa ulkopuoliselle alueelle ja saada vastalahjoja. Lahjoituksia välittävät yksityisen sektorin alustayritykset. Higashikawan kunta käyttää useita alustayrityksiä ja keräsi lahjoituksia n. 5,5 miljoonan euron arvosta vuonna 2020. Menestyksen
taustalla on kunnan vahva elintarvikesektori, jonka tuotteita tarjotaan vastalahjoiksi. Menestymisessä keskeistä on ollut myös kunnan osaamispääoma, jota kunta kehittää ja hyödyntää aktiivisesti toimiessaan  kotiseutulahjoitusjärjestelmässä. Laadullisen haastatteluaineistomme perusteella osoitamme, että kunta on hyödyntänyt kotiseutulahjoitusjärjestelmää mm. 1) kuntainfrastruktuurin kehittämiseen, 2) paikallisten yritysten kehittämiseen, 3) maaseutujen ja kaupunkien välisten suhteiden rakentamiseen, 4) kuntaimagon
selkeyttämiseen sekä 5) paikallisyhteisön kehittämiseen. Kunta on omaksunut aktiivisen roolin kotiseutulahjotusjärjestelmän toimijaryhmien vuorovaikutuksessa. Kunnan selkeästi määritellyt tavoitteet mahdollistavat alustatalouden hyödyntämisen siten, että sosiaaliset päämäärät korostuvat
taloudellisten intressien ohella. Tutkimuksemme osoittaa, että kotiseutulahjoitusjärjestelmän kannalta suotuisan elinkeinorakenteen lisäksi kunnan osaamispääoma on ratkaiseva tekijä alustatalouden kesyttämisessä maaseutukuntien käyttöön ja kuntien elinvoiman kehittämiseen.
Originalspråkfinska
Sidor40
Antal sidor1
StatusPublicerad - 25 aug. 2022
MoE-publikationstypEj behörig
EvenemangMaaseutututkijatapaaminen 2022: Kestävät paikallisyhteisöt - Holiday Club Saimaa, Rauha, Lappeenranta, Finland
Varaktighet: 25 aug. 202226 aug. 2022
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2022/

Konferens

KonferensMaaseutututkijatapaaminen 2022
Land/TerritoriumFinland
OrtLappeenranta
Period25/08/202226/08/2022
Internetadress

Vetenskapsgrenar

  • 5200 Övriga samhällsvetenskaper

Citera det här