Kulttuurinen huolenpito: Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa

Aapo Iivari Jumppanen, Ilona Heikkinen

  Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

  Sammanfattning

  Niin meillä Suomessa kuin muuallakin läntisessä maailmassa ajatus kulttuuristen hyvinvointipalveluiden luomisesta on pitkälti kytkeytynyt laajoihin
  yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin: ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä moninaisten sosiaalisten ja terveydellisten
  ongelmien ennaltaehkäisyyn. Viime vuosina heikentynyt taloustilanne on myös johtanut tilanteeseen, jossa valtion ja kuntien päättäjät entistä
  enemmän vaativat kulttuurin toimijoilta perusteluja ja näyttöjä kulttuurin hyödyistä yhteiskunnalle. Yksi keskeinen kulttuuritoiminnan resursoinnin
  perustelu voidaan osoittaa löytyvän hyvinvointi- ja terveysnäkökulmista, jolloin yhteyksien luominen kulttuurisektorin ja hyvinvointisektorin välille on tärkeää.

  Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia käsittelevät tutkimukset osoittavat, että ahkeralla ja monipuolisella kulttuurin harrastamisella on myönteisiä
  vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. On voitu osoittaa, että kulttuuritoiminta parantaa ihmisten kokemaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
  ja pidentää elinikää. Ihmisten parantunut terveydentila näkyy myös taloudellisena hyötynä, kun terveydenhuoltokulut pienenevät.
  Kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottamisesta on saatu hyviä kokemuksia niin meillä Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tärkeätä näiden palveluiden järjestämisessä on kulttuurin laaja kytkentä muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan yli sektori- ja toimialarajojen.

  Myös Lapualla kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistäminen ja ylläpitäminen
  edellyttää eri toimialojen ja palveluiden tuottajien yhteistyötä. Usein perinteisesti jakautuneissa kuntaorganisaatioissa ei ole valmiita yhteistyön
  rakenteita. Tarvitaankin tiivistä yhteistyötä toimialojen ja toimijoiden kesken, että saadaan luotua uusia toimintamalleja. Myös verkostoituminen
  kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisiin kuntien välisiin hyvinvointiverkostoihin tarjoaa uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

  Koska Lapua on vahva kulttuurikaupunki, olisi kulttuuritoimen mahdollista kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa yhteinen ohjelma
  hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelman laatimisen yhteydessä määriteltäisiin kohderyhmät, joille sitten tarjottaisiin terveyden, hyvinvoinnin
  ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden aktiviteetteja kulttuurikeskus Vanhan Paukun alueella. Kohdennettujen toimenpiteiden lisäksi järjestettäisiin myös monipuolisia yhteistilaisuuksia, jotka kasvattaisivat kaupungin asukkaiden yhteisöllisyyttä.Yksi mahdollisuus rakentaa hyvinvoinnin ohjelma,
  olisi suoraan kohdentaa se vastaamaan Lapuan kaupungin strategian päivittämisprosessin yhteydessä esille tuotuihin hyvinvoinnin kehittämisen
  haasteisiin, kuten vanhemmuuden vahvistamiseen, kuntalaisten oman vastuunoton tukemiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen ja kansansairauksien
  vähentämiseen.

  Toimenpiteitä Lapuan kulttuuri-, sosiaali- ja terveystoimien yhteiseen hyvinvoinnin ohjelmaan voisivat olla esimerkiksi kulttuurireseptitoiminnan
  aloittaminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi, johon voitaisiin hakea mallia Turun ja Vaasan kokemuksista. Myös erilaisia yhteisötaidetapahtumia
  voitaisiin järjestää. Nuorille voitaisiin puolestaan tarjota esimerkiksi päihteettömiä tapahtumia ja lapsiperheille aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta vahvistavaa yhteistä kulttuuritoimintaa kuten värikylpyjä. Ikäihmisille voitaisiin tarjota muistisairauksia ennaltaehkäisevää ja hoitavaa
  kulttuuritoimintaa.

  Kulttuurin mahdollisuudet edistää ihmisten
  hyvinvointia ovat moninaiset. Tarvitaan kuitenkin
  päämäärätietoista työtä, että mahdollisuudet
  muuttuvat arjen todellisuudeksi.
  Originalspråkfinska
  UtgivningsortMikkeli
  FörlagRuralia-instituutti
  Antal sidor33
  ISBN (elektroniskt)978-952-10-8475-1
  StatusPublicerad - 19 nov 2013
  MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

  Publikationsserier

  NamnHelsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja
  FörlagHelsingin yliopisto Ruralia-instituutti
  Nr.107
  ISSN (elektroniskt)1796-0630

  Vetenskapsgrenar

  • 517 Statsvetenskap

  Projekt

  Kulttuurinen huolenpito

  Riukulehto, S. & Jumppanen, A.

  01/01/201331/12/2013

  Projekt: Forskningsprojekt

  Citera det här

  Jumppanen, A. I., & Heikkinen, I. (2013). Kulttuurinen huolenpito: Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; Nr. 107). Ruralia-instituutti. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228165