Lajitieto ennallistamisen tutkimuksen tukena

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Sammanfattning

Helsingin yliopistossa käynnistynyt RESSU-GRASS-hanke (Restoration and sustainable management of urban grasslands) tuottaa uutta käytännön tietoa erityisesti niittymäisten elinympäristöjen ennallistamisesta ja sen keskeisistä ekologisista ja sosiaalisista kysymyksistä. Hankkeen osatyöt keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomeen. Pääkaupunkiseudulla hanke vertaa historiallisten perinnebiotooppien ja nykyisten niittymäisten kaupunkielinympäristöjen esiintyvyyttä ja kytkeytyneisyyttä, ja toteuttaa paikkatietokyselyn niittyjen ennallistamisen sosiaalisesta hyväksyttävyydestä kaupungeissa. Varsinais-Suomessa hanke luo historiallisten karttojen ja nykymaisemaa kuvaavien paikkatietoaineistojen avulla spatiaalisia malleja perinnebiotooppien, erityisesti ketojen, historialliselle ja nykyiselle esiintyvyydelle. Hanketta rahoittaa Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS.
Originalspråkfinska
TidskriftKetonoidanlukko
Volym2023
StatusPublicerad - dec. 2023
MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

Vetenskapsgrenar

  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi

Citera det här