Lasten ahdistuneisuushäiriöiden hoito lastenpsykiatrian yksikössä: Suuri osa voitaisiin hoitaa jo perustasolla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

LÄHTÖKOHDAT Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt ovat lapsilla yleisiä, joten perusterveydenhuollossa joudutaan usein arvioimaan niihin liittyvää hoidon tarvetta.

MENETELMÄT Selvitimme ahdistuneisuuden vuoksi erikoissairaanhoitoon ohjautuneiden lasten oirekuvaa, hoitoa ja jatkohoidon tarvetta potilasasiakirjamerkinnöistä. Aineisto poimittiin systemaattisella otannalla ajalta 17.5.2018–27.9.2019. Siihen sisällytettiin kaikki lapset (n = 181), joilla oli masennus-, ahdistus- tai pakko-oireita ja jotka olivat niiden takia ohjautuneet tutkittaviksi lastenpsykiatrian tutkimus-, akuutti- ja konsultaatioyksikköön. Lopullinen aineisto käsitti 80 lasta, joilla oli ensisijaisesti pelko- tai ahdistusoireita.

TULOKSET Valtaosa lapsista hyötyi lyhyestä fokusoidusta käyttäytymisterapeuttisesta hoitointerventiosta, ja yli puolella (55,7 %) käyntimäärä erikoissairaanhoidossa jäi vähäiseksi (≤ 8 käyntiä).

PÄÄTELMÄT Suuri osa ahdistusoireisista lapsista voitaisiin hoitaa jo perustasolla. Psykoedukaation lisäksi tulisi tarjota apua oireiden hallintaan yksilöllisesti tai ryhmässä.
Originalspråkfinska
TidskriftSuomen lääkärilehti
Volym76
Utgåva23
Sidor (från-till)1483-1487
Antal sidor5
ISSN0039-5560
StatusPublicerad - maj 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 3123 Kvinno- och barnsjukdomar

Citera det här